ORDINA BLOGT

Meer succes op de arbeidsmarkt door meer aandacht voor zachte factoren

Werkgevers en werkzoekenden zien in hun zoektocht naar de perfecte match elementaire menselijke factoren over het hoofd. Tot die conclusie kwam ik afgelopen vrijdag naar aanleiding van het BNR event ‘De Nieuwe Onderneming. De mismatch op de arbeidsmarkt’. Doel van die sessie was om inzicht te krijgen waarom er heel veel werkzoekenden zijn en bijna even zoveel openstaande vacatures – die dus niet matchen. Waar liggen de kansen?

  • Anko Tijman
  • 11 februari 2014

In het seminar kwamen zowel werkgevers met vacatures aan bod, als werkzoekenden met hun CV’s. De vacatures van de werkgevers werden door de aanwezigen over het algemeen beoordeeld als onduidelijk en generiek. En de pitches en CV’s van de werkzoekenden bleken toch ook niet erg duidelijk in welke baan hen nu echt op het lijf geschreven is.

Maar wat mij nog het meeste trof is de beperkte inhoud van de werving/sollicitatie: de focus ligt volledig op de harde factoren. De werkgever selecteert primair op ervaring, opleiding en competenties. En de werkzoekenden zoeken op functieomschrijving, verantwoordelijkheden en arbeidsvoorwaarden. Nu zijn die harde factoren niet onbelangrijk, maar mijns inziens wordt het echte succes van een professional in een functie en in een team voor het grootste deel bepaald door de zachte factoren. Persoonlijkheidsprofiel, teamrol en karakter zijn voor mij de kritische zachte succesfactoren die in dit spel door beide partijen over het hoofd worden gezien. Het maakt mij daarbij niet zo heel veel uit welke vormen hiervoor gekozen worden: DISC- of MBTi-profiel, Belbin teamrol of wanneer je welke DeBono denkhoeden hanteert . Het zicht hebben op een of meerdere van deze persoonlijke eigenschappen is al veel waard in het beter kunnen bepalen of je ook echt de rol kunt spelen die de organisatie van je verwacht. En voor de organisatie ontstaat daarbij een beter beeld of de kandidaat bijdraagt aan de effectiviteit van de organisatie. In deze tijd waarbij we iedere euro toch echt maar 1 keer kunnen uitgeven is meer zicht hebben op succesvol zijn in werving en selectie niet onbelangrijk.

Wat ik zie is dat werkgevers het zich onvoldoende realiseren dat zij voor een belangrijk deel zelf het succes van het invullen van de vacature kunnen bepalen. In de huidige werkgeversmarkt kun je juist op zoek naar de beste match. Niet alleen iemand met de juiste papieren maar ook iemand met de juiste persoonlijkheidskenmerken en competenties die het team aanvult op essentiële teamvormingsaspecten. Toets dus op en vraag dus kandidaten naar hun persoonlijkheid en acteren in een team.

Voor de werkzoekenden biedt aandacht voor de zachte kant ook prima kansen: je kunt je met je persoonlijkheid en karakter onderscheiden van de overige kandidaten. Juist de aspecten die jou uniek maken kunnen de doorslag geven. Dus wees je bewust van wie je bent, wat jou drijft, hoe je in elkaar zit en hoe jij interacteert met je omgeving. Daarmee haal je met overtuiging een baan binnen die jou op het lijf geschreven is. 

Over de auteur:

Anko Tijman

Anko Tijman is Thought Leader Agile bij Ordina. Vanuit die rol neemt hij het voortouw in inhoudelijke discussies over Agile, DevOps en Lean werken. Hij is sinds 2004 in dienst van Ordina. Hij is onder meer betrokken bij AgileOverheid, is Computable Expert en is trainer van de Agile-managementtraining Management3.0.