ORDINA BLOGT

Test Automatisering Radar

Test automatisering. Een kreet waar vrijwel iedere tester vandaag de dag mee te maken krijgt. Steeds meer organisaties willen deze vorm van automatisering inzetten omdat het testwerk zogezegd efficienter, sneller en goedkoper maakt. Maar wanneer is het een goed moment om test automatisering in te zetten? En wanneer niet?

  • 21 februari 2014

Mens, Proces, Techniek

In het september nummer van de Testing Experience heb ik reeds uit de doeken gedaan naar welke zaken gekeken dient te worden wanneer een organisatie of team overweegt testautomatisering in te zetten. Op dit artikel heb ik zeer veel reacties mogen ontvangen. Voor de meesten was het fenomeen 'mens, proces, techniek' in basis niets nieuws (de wel bekende 'open deur'), maar desondanks werd het beschouwd als een echte eye opener.
Een korte samenvatting van het artikel: Wanneer een organisatie of team testautomatisering wil gaan inzetten is het van belang naar een aantal zaken te kijken. Van groot belang is het de mensen die met testautomatisering zouden moeten gaan werken vooraan te plaatsen. Daarna dient gekeken te worden naar het testproces en welke rol (verbetering) testautomatisering daarin kan spelen. Pas tot slot wordt gekeken naar de techniek. Aangezien testautomatisering van zichzelf vrij technisch van aard is is een bekende valkuil om de implementatie van testautomatisering puur vanuit de techniek te benaderen. In de praktijk blijkt dit doorgaans niet de juiste aanpak te zijn.

Maar hoe kan een organisatie nu op eenvoudige wijze bepalen of men wel aan testautomatisering toe is? Een eenvoudige manier om hier een eerste beeld bij te krijgen is het invullen van de zogenaamde Test Automatisering Radar.

Test Automatisering Radar

De Test Automatisering Radar is een tool welke binnen Ordina gebruikt wordt om op basis van een eenvoudige vragenlijst een aantal aspecten binnen een team of organisatie te belichten. Te weten de werkwijze, personele aspecten en bedrijfskundige aspecten. De tool richt zich daarmee geheel op mens en proces. Techniek wordt geheel buiten beschouwing gelaten evenals het financiële aspect.
Door het invullen van de vragenlijst wordt een radar gevuld en ontstaat een eenvoudig advies welke aangeeft of het op dit moment wel- of niet zinvol is om verder te kijken naar test automatisering. 
Regelmatig wordt de vraag gesteld waarom techniek in dit stadium geheel buiten beschouwing gelaten wordt. Immers is veelal één van de eerst gestelde vragen bij de implementatie van testautomatisering: "Wij hebben software pakket X, kunnen wij voor het testen hiervan test automatisering inzetten?". Het antwoord op deze vraag is echter eenvoudig: "Ja!". Iedere software, op welk platform, binnen welk pakket en in welke ontwikkeltaal dan ook komt in aanmerking voor test automatisering. Vraag is echter of men dit moet willen. En juist daar geeft de Test Automatisering Radar een eerste antwoord op.

Test Automatisering Radar

Geld en techniek

Uiteraard blijft de vraag bestaan of het inzetten van test automatisering financieel interessant is. Dit is echter een vraagstuk welke niet eenvoudig te beantwoorden valt. Ook hiervoor beschikt Ordina over tools om hier een beeld bij te krijgen, maar om het financiële plaatje echt helder te krijgen is een Business Case noodzakelijk. Onderdeel van de business case zal de specifieke tooling zijn welke ingezet kan gaan worden (wel/niet open source? wel/niet programmeren? wel/niet cursussen inkopen?). En daarvoor zal dan ook de techniek in gedoken moeten worden en is van belang welke tooling geschikt is om aan de wensen en eisen vanuit de organisatie te voldoen, maar ook of de tool geschikt is voor de specifiek ontwikkelde software (platform? pakket? taal?).

Pas wanneer er een helder beeld is over mens, proces, techniek én het financiële plaatje, kan bepaald worden of test automatisering daadwerkelijk van meerwaarde kan zijn binnen een organisatie!

Wordt binnen (jo)uw team of organisatie overwogen om test automatisering in te gaan zetten? Neem dan contact op met mij of (jo)uw Ordina contact persoon om gezamelijk de Test Automatisering Radar te doorlopen.