ORDINA BLOGT

ICT Controversie

De bijdrage van ICT als vernieuwer, facilitator en breekijzer voor efficiënte en effectieve business modellen is controversieel. Controversieel omdat ze in toenemende mate zelf een significante kostenpost vertegenwoordigd en de bestaande ICT van een organisatie veelal een complicerende en vertragende factor is als het gaat om het door voeren van vernieuwingen met behulp van ICT.

  • Siebren de Ringh
  • 19 januari 2014

Het is niet uitzonderlijk dat ICT big spenders 80% van hun ICT uitgaven uitgeven aan het beheer van systemen waar een belangrijk deel in ‘wijntermen’ gesproken al op hun retour is’. Kritisch wordt dit probleem als nieuwe concurrerende organisaties bedrijfsmodellen kopiëren en innoveren en deze ondersteunen met state of the art systemen zonder de kostbare en inflexibele last van het verleden.

Het verschil tussen beide zijden van de controversie wordt gemaakt door de mate waarin een organisatie op continue basis in staat is afscheid te nemen van haar legacy systemen om ruimte te maken voor nieuwe systemen die het verschil maken. Dit blijkt lastig in de praktijk. Het voeren van een actief application life cycle -portfolio management systeem is hierbij een essentiële randvoorwaarde maar op zichzelf niet de moker die nodig is om ook daadwerkelijk en noodzakelijk afscheid te nemen van de oude glorie.

Omdat dit te realiseren moet in mijn visie de bestaande ICT van organisaties primair gezien gaan worden als systemen die belangen behartigen. Begrijpelijk en terechte belangen van professionals en managers die hun brood verdienen aan de status quo. Zij bezitten de inerte kennis. Wie aan de systemen komt, komt aan de boterham.

Grote stappen snel thuis komt het hierop neer dat ik er voor pleit dat:
• het topmanagement van organisaties werken aan een aantrekkelijk perspectief voor hun eigen ICT management en professionals als het gaat om continue vernieuwing van het ICT-landschap:
• er continu wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden bij het ICT management en professionals. Zo kunnen zij toegevoegde waarde leveren in de nieuwe ICT realiteit of blijven ze aantrekkelijk op de arbeidsmarkt als de huidige organisatie onvoldoende ruimte biedt of te weinig perspectief biedt voor de professional zelf:
• het topmanagement van organisaties een ICT sourcingsbeleid ontwikkelt dat primair gericht is op het kosteneffectief beheren van systemen die het verschil maken, het continue uitfaseren van legacy systemen en het kort cyclisch kunnen ontwikkelen van systemen die nodig zijn om de toekomst van de organisatie te bestendigen:
• er bij grote ICT spenders een gouden regel wordt ingevoerd dat de TCO van de totale ICT niet eerder mag stijgen totdat de laatste applicatie is uitgefaseerd die een significante claim legt op het ICT exploitatiebudget zonder dat er sprake is van een duidelijke meerwaarde voor het onderscheidend vermogen van de organisatie.

Over de auteur:

Siebren de Ringh

De overheid van de toekomst wordt nu gebouwd. Een krachtige overheid die zelfredzame burgers en bedrijven primair bedient met digitale middelen en een inspirerende werkgever is voor ambitieuze ambtenaren die zich met de kern van de zaak willen bezighouden, het verschil maken voor de maatschappij. Onze visie is dat veranderingen bij de overheid toenemend en tegelijkertijd implicaties hebben voor de professie van ambtenaren, de wijze waarop processen vormgegeven worden en de ondersteuning van informatietechnologie. Hierin willen wij met onze expertise voor de overheid het verschil maken. In deze blog wil ik u graag meenemen in onze adviespraktijk en de inzichten waar dit in resulteert.