ORDINA BLOGT

Lean Six Sigma

Ordina is weer 10 ambitieuze Black Belts rijker. Ik mag daar deel vanuit maken. De training was intensief, de sfeer uitstekend, de theorie en instrumentenset praktisch, veelzijdig en uitgebreid. De filosofie spreekt mij aan. Een cultuur van continue verbeteren. Processen zonder onnodige inspanning, zonder verspilling, met flow, weinig fouten en een beperkte variatie. Mijn persoonlijke anti-favoriete vorm van verspilling is de verspilling van talent…

  • Siebren de Ringh
  • 12 januari 2014

Wie de verspilling van talent in zijn organisatie weet op te lossen heeft spoedig niet zo heel veel problemen meer te managen. Succes kan dan niet uitblijven. Boeiend vind ik het inzicht dat slechts 10% van de processen van een dienstverlenende organisatie directe klantwaarde toevoegt. Dingen die de klant waardeert, dingen waar de klant om vraagt, waar deze voor wil betalen en waardoor de klant enthousiast praat over een organisatie. De rest van de processen is dan ofwel randvoorwaardelijk om deze toegevoegde waarde te realiseren of iets minder romantisch, ze zijn overbodig.

Dan fantaseer ik door: hoeveel systemen zijn er dan gebouwd rond processen die er wezenlijk niet echt toe doen en hoe groot is hun kapitaalbeslag? In hoever zijn zij een rem op het innovatief vermogen van organisaties? Wat doet dat met het talent van professionals? Welke kansen laat een organisatie liggen ten opzichte van zijn concurrenten of wat doet een overheid niet voor burgers en bedrijven wat wel mogelijk en nuttig zou zijn? Talent en kapitaal kunnen op een moment maar op een manier aangewend worden. Een euro geïnvesteerd in verspilling, is een euro niet geïnvesteerd in toegevoegde waarde. De antwoorden laten zich raden.

Genoeg enthousiasme voor dit moment. Voeten op de aarde. Ik sprak een van mijn opdrachtgevers over het Black Belt fenomeen. Hij bleek niet onverdienstelijk in enkele Aziatische vechtsporten. Hij vertelde me twee mooie dingen. Er zijn mensen die een leven lang trainen en niet effectief kunnen handelen wanneer zich een echte gevechtssituatie voordoet. Een ander deel van de hersenen neemt in een splitseconde ons functioneren over en dan schijnen er nog maar drie basis reacties van toepassing te zijn: freeze, flight of fight. De grote overwinning is dus niet zozeer om oneindig veel technieken te kennen en te oefenen maar vooral om de hersenen zo te conditioneren dat deze normaal blijven functioneren als het er op aan komt. Dat lijkt me ook een groot goed als professionals en management aan de slag gaan met een uitgebreide toolset als Lean Six Sigma.

Het mooiste vond ik het verhaal over de betekenis van de verschillende kleuren van een band. In Azië schijnen ze aan van alles en nog wat een kleur van een band toe te kennen. Je moet daar goed oppassen als je iemand tegenkomt die beschikt over de zwarte band in bloemschikken. Die stuur je niet met een kluitje het riet in. De filosofie achter het kleurensysteem is dat je waarnemingsvermogen steeds gekleurder wordt naarmate je kennis- en ervaringsniveau toeneemt. De ultieme klap is de zwarte band. Je ziet er letterlijk zwart van. De betekenis voor mensen die de kennis niet hebben zou groot kunnen zijn maar de afstand is eveneens groot. De ene weet te veel en de andere te weinig. De uitdaging van de man met de zwarte band is om met afstand naar zijn kennis te kijken en terug te keren naar de frisse blik van de witte band. En die lijn volgt men ook in Aziatische vechtsporten. Iemand die de sport echt beheerst draagt opnieuw een witte band.

Over de auteur:

Siebren de Ringh

De overheid van de toekomst wordt nu gebouwd. Een krachtige overheid die zelfredzame burgers en bedrijven primair bedient met digitale middelen en een inspirerende werkgever is voor ambitieuze ambtenaren die zich met de kern van de zaak willen bezighouden, het verschil maken voor de maatschappij. Onze visie is dat veranderingen bij de overheid toenemend en tegelijkertijd implicaties hebben voor de professie van ambtenaren, de wijze waarop processen vormgegeven worden en de ondersteuning van informatietechnologie. Hierin willen wij met onze expertise voor de overheid het verschil maken. In deze blog wil ik u graag meenemen in onze adviespraktijk en de inzichten waar dit in resulteert.