ORDINA BLOGT

Er niks nieuws aan werken

Er is niks nieuws aan het Nieuwe Werken. Zo was het altijd al bedoeld.

  • Siebren de Ringh
  • 15 juli 2014

De vakman die zijn vak beheerst kan je zijn gang laten gaan. Dit gaat niet om blind vertrouwen. Je weet wat je van hem  vraagt en je weet wat je krijgt: kwaliteit. De maatstaf wordt bepaald door de bereidheid om de factuur betalen? The three way match. De vakman neemt de leerling mee naar meesterschap. De meester weet wat hij zijn gezel vraagt en weet wat hij kan verwachten. Samen maken ze de tango en branden ze het beeldmerk van de firma in het eindproduct. Onuitwisbaar en herkenbaar.

We hebben een circus gecreëerd rondom deze elementaire principes. Daar willen we nu vanaf, dat noemen we het Nieuwe Werken
De bietenbrug deed zijn intrede met de T-Ford en de doorgeslagen gedachten van Taylor. Logische machineconcepten geprojecteerd op psychologisch gedreven mensen. Machines houden van benzine en mensen van de zon. Het bracht ons welvaart en discutabele managementfilosofiën. We hadden deze fase nodig om te komen waar we nu zijn, respect. Nu hebben we nieuwe nodig. We raken post-materieel, de wal keert het schip en de technische spullen maken het mogelijk. We willen anders, het moet anders en het kan anders.

Ik zie organisaties worstelen met het Nieuwe Werken. Over duizend en één ding wordt discussie gevoerd. De schijnbaar slagvaardige richt flexplekken in en koopt technologie. Het mist de essentie en raakt een paar procent van het issue. Op zichzelf niet schadelijk.

De echte discussie gaat over de fundamenten van elke organisatie. Het gaat over de raison d'etre en de kale essentie waarmee daar invulling aangegeven kan worden. Kaal zonder de opsmuk die organisaties van initieel puur ondernemend naar complex hebben gemaakt. Kaal zonder de belangen die er zijn bij het in stand houden van het complexe.

Het gaat over de staat van de organisatie. De intrinsieke kracht van de organisatie gereflecteerd in de kwaliteit en volwassenheid van de samenwerking tussen mensen. Het gaat over het mensbeeld, de mate waarin mensen elkaar vertrouwen en de mate waar in ze in elkaar en zichzelf investeren om beter te worden. Het gaat over het gedeelde beeld over de road to succes en de producten en diensten die het brandmerk verdienen.

Het Nieuwe Werken is de barometer. Het laat zien hoe de organisatie er op deze invalshoeken voorstaat. Ze zijn er niet om voor eens en altijd opgelost te worden. Ze staan niet op het kritieke pad om te beginnen. De volgende uitdaging. Een startpunt vinden om het oude Nieuwe Werken in te voeren.

Begin met een team met mentale wendbaarheid. Faciliteer dit team om succes te maken. Het gaat niet over technologie. Het gaat over het doorbreken van paradigsma's en zwart-witstellingen.

Over de auteur:

Siebren de Ringh

De overheid van de toekomst wordt nu gebouwd. Een krachtige overheid die zelfredzame burgers en bedrijven primair bedient met digitale middelen en een inspirerende werkgever is voor ambitieuze ambtenaren die zich met de kern van de zaak willen bezighouden, het verschil maken voor de maatschappij. Onze visie is dat veranderingen bij de overheid toenemend en tegelijkertijd implicaties hebben voor de professie van ambtenaren, de wijze waarop processen vormgegeven worden en de ondersteuning van informatietechnologie. Hierin willen wij met onze expertise voor de overheid het verschil maken. In deze blog wil ik u graag meenemen in onze adviespraktijk en de inzichten waar dit in resulteert.