ORDINA BLOGT

Ordina Agile aanwezig op BPUG

Ordina Agile was dit jaar wederom aanwezig op de BPUG. Een samenvatting van de sfeer en resultaten.

  • 22 juli 2014

Op 3 juni vond het jaarlijkse seminar van de Best Practice User Group (BPUG) plaats. Ordina is een van de hoofdsponsors van dit seminar en was alom aanwezig. In een zeepkistsessie gaf onze collega Anko Tijman (Informatie Management) voor nieuwsgierigen zijn visie op Agile werken, gevolgd door een inhoudelijke bijdrage in de vorm van een workshop genaamd: Controle komt van Mars, Agile van Venus. Na een korte inleiding door Anko werd aan de hand van een viertal sketches. Anko (in de rol van een ‘hippie’ ScrumMaster), Marcel Faber (als ‘klassieke senior projectmanager’,  en Tilman Jakobs (in de rol van PMO/intermediair) duidelijk gemaakt dat Waterval versus Agile niet zo zwart-wit is als vaak wordt gesteld.

 De stand op de BPUG                            

                  

 Organisatie

De “old school” projectmanager rol is gewend gestuurd te worden door cijfers en dictaten van de stuurgroep en beheerorganisatie. Deze top down sturing hanteert hij ook in zijn team waardoor dat behoorlijk  afhankelijk is van de grillen van de (project)managers op (te) grote afstand.

Bij een Agile gestuurd project is de menselijke factor veel duidelijker “geprofileerd” en nadrukkelijk het uitgangspunt voor succes. Met een team worden betere resultaten gehaald wanneer alle neuzen dezelfde kant op staan en er door middel van zelforganisatie een grotere verantwoordelijkheid bij de teamleden wordt gelegd. Dit vraagt een grote flexibiliteit van alle betrokkenen – met name de opdrachtgever, omdat “standaard watervalcontracten” hier niet goed in lijken te voorzien.

De twitter pagina was ook goed gevuld

 

 

Risico

Het team is mede-eigenaar van het project en is dus mede-eigenaar van de projectrisico’s. Het is dus zaak om de risico’s niet alleen vanuit het management, maar voor voor iedereen goed in beeld te hebben. Om die transparantie te bereiken is de Agile risico-radar daarbij een handig hulpmiddel:

 De Agile risico-rader in de praktijk

 

In de binnenste vier kwadranten staan de actuele risico’s aangegeven. Vervolgens zijn toekomstige risico’s aangegeven voor wat betreft de planning. Aan de rechterkant de risico’s die later wel zijn gedefinieerd, maar nog niet op korte termijn aanwezig zijn.

Resultaten

Het team werkt taak- en resultaatgericht met een sterke focus op de output van het project.

  • Balans tussen sturing vooraf en flexibiliteit tijdens het project
  • Team en omgeving hebben hetzelfde doel
  • Inhoud en proces zijn aan elkaar verbonden

De conclusie van de workshop was dat beide methodes niet zonder elkaar kunnen, dat wil zeggen elementen van Waterval en Agile Scrum vormen in de juiste combinatie het beste van twee werelden. Om het kort en bondig te formuleren: vaak zien we dat de projectmanager vooral op de omgeving gericht is en dient het team zich aan te passen. Dit terwijl de ScrumMaster vaak erg gericht is op het team en vindt dat de omgeving zich maar moet aanpassen. De waarheid ligt zoals wel vaker ergens in het midden.

Dat was tevens de conclusie van de dag, waarbij niet vergeten mag worden dat het een hele interessante, leuke, informele en succesvolle dag was waar klanten, projectmanagers, opleidingsinstituten én PMO’ers elkaar ontmoetten.

Meer informatie?

Op de site van de BPUG.nl staan zowel foto’s, de presentaties, als bezoekersreactie. Op Slideshare staat de presentatie beschikbaar: http://www.slideshare.net/AnkoTijman/bpug-2014-controle-komt-van-mar-agile-van-venus. Je kunt ook contact opnemen met Anko Tijman:  anko.tijman@ordina.nl