ORDINA BLOGT

Open source software

Hoe kies je voor het juiste product?

  • Patrick Jenner
  • 24 juni 2014

Open source software is inmiddels meer dan een mogelijk alternatief voor proprietary software. Veel organisaties hebben tegenwoordig vooraf al beslist dat zij open source software willen gaan gebruiken zonder daarbij eerst een vergelijkend onderzoek te doen naar de producten van commerciële leveranciers. Zij hebben gegronde redenen om voor open source te kiezen en dienen alleen nog een vergelijking te maken tussen de open source producten onderling.

Organisaties die een afgewogen keuze maken voor open source doen dit niet meer vanwege het kostenaspect maar volgens dit artikel is zelfs kwaliteit de voornaamste reden. Niet verwonderlijk, de open source software ontwikkelaars van het eerste uur zijn inmiddels al hoogbejaard en programmeren in je vrije tijd voor een community is al jaren een ruim geaccepteerde bijdrage aan het welzijn van de software wereld. Zo zeer zelfs dat veel commerciële softwareproducenten haar werknemers onder werktijd laten werken aan een open source product. Hierdoor wordt een professionele werkwijze toegepast op een product dat gratis beschikbaar gesteld wordt en dat daarmee kwalitatief steeds beter wordt. Ook de open source community's krijgen hierdoor steeds meer het karakter van een professionele organisatie waarbij rangen en standen bepalend zijn voor de toekomstvisie van de community en haar product. Deze community's zijn met deze houding zelfs in staat om wereldwijde support op haar producten te kunnen leveren en lijken hiermee ineens sterk op hun proprietary concurrenten. Waar het bij de community gelukkig aan ontbreekt is de dwingende verkoophouding om haar producten aan de man te brengen en de vastberadenheid om een vendor lock-in te creëren.

De marketing van de proprietary producent laat je al gauw geloven dat er behalve hun product weinig goeds in de markt te verkrijgen is, echter is er, alleen al in open source software, een zeer ruime keuze. Hoe zorg je als organisatie dat je weet welke open source producten er zijn en hoe onderscheid je het kaf van het koren?

Een organisatie zonder een ICT afdeling zal zich hierin al gauw moeten laten leiden door een system integrator met een gedegen achtergrond in de open source wereld. Een integrator die zich op de hoogte houdt van de grote verscheidenheid van producten, die kennis heeft opgebouwd van deze producten of in elk geval actief is binnen de community's en daarmee contacten onderhoudt. Zo'n integrator kent de voordelen en nadelen van een open source product bij een specifieke toepassing en is in staat een advies uit te brengen waar u om vraagt zonder dat daar een software leverancier een stem in heeft gehad.

Een organisatie met eigen ICT medewerkers zal het zich nauwelijks kunnen permitteren om een continue onderzoek te doen naar elk nieuw product dat verschijnt aan de open source horizon. Een hulpmiddel dat daarbij zou kunnen helpen is de jaarlijkse verkiezing van de Bossie awards van Infoworld. Hierin worden in een groot aantal categorieën de beste open source producten gekozen door, hoe kan het ook anders, een grote groep vrijwilligers.

Het merendeel van de nieuwe open source software producten die verschijnen worden ondergebracht in een publieke website waar zij gedownload kunnen worden. Abonneren op de nieuwsbrieven of RSS feeds waarin melding van nieuwe software is dan ook een goede methode om te ontdekken wat er nieuw is. Voorbeelden van zulke websites: Sourceforge, Github of het initiatief van de Europese Commissie, Joinup.

Nadat software is gevonden rijst echter wel de vraag, hoe weet ik dat het product volwassen genoeg is voor mijn organisatie? Voor de beantwoording van die vraag heeft Ordina een tweetal producten ontwikkeld: Het Open Source Maturity Model, OSMM v2 en het Open Product Selection Process, OPSP. Deze producten laten u aan de hand van een aantal vaste beoordelingscriteria (OSMM) of organisatie gedefinieerde geschiktheidseisen (OPSP) de volwassenheid van een open source product berekenen en vaststellen of deze voldoet aan de eisen van uw organisatie.

Het behoeft geen geheim te zijn dat Ordina thuis is in de open source software wereld en haar eigen producten regelmatig tot zich neemt om te kunnen bepalen of een open source product volwassen is en de beste keuze is voor uw organisatie! En dat er genoeg keus is om voor open source software te kiezen staat vast!

Over de auteur:

Patrick Jenner

Patrick Jenner is Open Source Architect. Hij is een ervaren adviseur en evangelist op het gebied van open source software, open standaarden en open data en heeft tevens enkele presentaties op zijn naam staan waarin hij de voordelen van het begrip 'Open' pragmatisch weet uit te leggen.