ORDINA BLOGT

Predictive maintenance ter land, ter zee en in de lucht

De Amsterdam Arena, dinsdag 27 mei. Een mooie middag waarin enkele grote facilitators van logistieke infrastructuur onder leiding van VisionWorks hun kennis, ervaring en ontwikkelingen deelden op het gebied van predictive maintenance en BI-management. VisionWorks, het onderdeel van Ordina dat zich bezighoudt met business intelligence en Big Data-oplossingen, ziet dat veel van haar klanten uit de logistieke sector op het gebied van business intelligence voor dezelfde uitdagingen staan.

  • Robbert Jellinek
  • 11 juni 2014

Doel van de rondetafel was kennis uitwisselen en ‘best practices’ op het gebied van business intelligence delen. Alle deelnemende organisaties, waaronder Schiphol,  Havenbedrijf Amsterdam en ProRail, hebben een volwassen BI-organisatie en zijn bezig met Big Data-experimenten of proof of concepts . “Met een initiatief als dit geven we invulling aan onze missie ‘Samen duurzaam innoveren’” gaf Jeanette Kalfsterman, directeur Commercie van Ordina, aan in haar welkomstwoord. Actuele thema’s als ‘advanced analytics & predictive maintenance’ en ‘business intelligence management’ werden door consultants van VisionWorks  ingeleid en vervolgens uitgebreid besproken.

 

Advanced analytics en predictive maintenance als Big Data-toepassing

Advanced analytics is een relatief jonge toepassing van operationele business intelligence. Met advanced analytics kunnen organisaties complexere analyses uitvoeren, nieuwe databronnen aanboren en dwarsverbanden leggen die eerst niet zichtbaar gemaakt konden worden. Hiermee kunnen voorspellende modellen gemaakt worden voor predictive maintenance (preventief onderhoud) aan allerlei machines en materiaal zoals wissels, seinen, steigers en roltrappen. Deze vorm van onderhoud bespaart kosten, verkleint het risico op storingen en vergroot daarmee de beschikbaarheid en de veiligheid. “Voor een bedrijf als ProRail zie ik veel toegevoegde waarde” aldus Etienne Berbers, BI-architect BICC van ProRail. “Iedere uitval van bijvoorbeeld een wissel heeft impact en is nagenoeg altijd op social media terug te vinden. Met predictive maintenance zijn de gevolgen beheersbaar en dit vertaalt zich nagenoeg altijd in kostenbeperking.”

Een belangrijke vraag in de discussie was waar je moet beginnen met predictive maintenance. De behoefte aan analytics en het gebruik van voorspellende modellen was overduidelijk aanwezig bij alle deelnemers, zowel vanuit de gebruikers als vanuit de BI-organisatie. De lijst met op te pakken business cases is echter zo groot, dat het onoverzichtelijk is. Uit onze discussie bleek dat de creatie van een omgeving om te kunnen experimenteren cruciaal is en dat je vervolgens gewoon moet beginnen met iets waar je nieuwsgierig naar bent en waarover je over data kunt beschikken. Investeer niet in allerlei tools en infrastructuuroplossingen, maar creëer een platform / sandbox-omgeving waarin je kunt leren en de business value van een vraagstuk kunt ontdekken. Gun je organisatie de tijd en ruimte om te leren.

 

Agile BI management

Het tweede thema was hoe de organisatie van het BI management aangepast moet worden om op de veranderende behoefte van BI-gebruikers in te spelen.  De traditionele procedurele benadering van IT past niet meer. BI-management moet flexibeler, agile worden. Beheer en nieuwe ontwikkelingen kun je het beste geïntegreerd benaderen. Het businessmodel van BI is aan het veranderen. Het beweegt zich van (achteraf) beschrijvende en diagnostische informatieproducten naar voorspellende en zelfs voorschrijvende informatieproducten en –analyses, waarbij concepten als Big Data-toepassingen, Self Service BI, Agile werken en DevOps onvermijdelijk worden voor een goede dienstverlening. Om de interne klanten in management en operatie goed te blijven bedienen dient de BI-organisatie mee te bewegen met veranderingen in haar eigen businessmodel.

 

Waarde van de sessie

De sessie werd door de deelnemers als zeer positief ervaren. Jeroen Frenken, manager Reporting House & Functioneel Beheer bij Schiphol, was zeer te spreken over de rondetafel. “Een goed initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is. Op zo’n middag merk je dat bij de aanwezige organisaties vaak dezelfde problemen spelen op het gebied van business intelligence. Iedereen zit met de vraag waar en hoe ze moeten beginnen en op wat voor manier ze de technische en organisatorische aspecten het beste op elkaar kunnen aansluiten. Door met elkaar om tafel te zitten en te bespreken wat de gemeenschappelijke knelpunten zijn, kom je sneller tot innovatieve oplossingen. We kunnen zo kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Dat is beter dan dat iedereen voor zich het wiel probeert uit te vinden”, aldus Frenken.

Afgesproken werd dan ook om over een half jaar weer bij elkaar te komen en opnieuw ervaringen uit te wisselen. Mijn nieuwsgierigheid naar hun (leer)ervaringen en veranderambities zijn in ieder geval gewekt.

Over de auteur:

Robbert Jellinek

Robbert is een ervaren management consultant en programmamanager. Hij vertaalt (bedrijfs)doelen naar een programmatische aanpak met concrete doelen en resultaten. Zijn ervaringen liggen in de industrie en binnen de overheid.