ORDINA BLOGT

De IT organisatie van de toekomst, evolueren of uitsterven

Wil de IT organisatie relevantie houden, dan moet het roer drastisch om. Door het model van een Cloud Services Broker te omarmen kan business zich richten waar het echt om gaat. Innovatie!

  • Remy de Ruysscher
  • 4 maart 2014

It is not the strongest of species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is most adaptable to change – Charles Darwin.

Modewoord Cloud

Binnen Ordina is het woord Cloud verkozen tot buzzword van 2013. Zelfs als Cloud voorstander had ik het er wel eens moeilijk mee. We werden continu overladen met reclame en informatie over Cloud  producten en diensten die vaak niet veel zeggend waren. Met een oplossing zonder het woord Cloud erin kon je in 2013 niet aankomen!

Paradigma verschuiving

Toch is de massale aandacht voor Cloud helemaal niet zo gek, het past in de trend van bewustzijn over focus op kernprocessen en daarmee gepaarde gaande doorlooptijd, flexibiliteit en kosten. Door de economische crisis en het volwassen worden van Cloud diensten treedt er een zichzelf versterkend effect op. De Amerikaanse overheid had al een Cloud First policy aangenomen en dit schuift langzaam op naar Cloud Only. Deze trend van (uitsluitend) interne IT naar hybride of zelfs uitsluitend externe IT diensten gaat komende jaren alleen maar versnellen. Volgens IDC groeit de Cloud markt 23,5% jaar op jaar. Dat is 5x zo veel als de IT industrie in zijn geheel. Geen wonder dat software leveranciers deze boot niet willen missen.

Voorloper PostNL

Zo koos PostNL onlangs voor een extreme IT strategie door massaal in te zetten op Cloud diensten van Microsoft en Amazon en de eigen IT organisatie te halveren. Een hand vol kernapplicaties blijft achter. Een van de redenen om hiervoor te kiezen was kosten: de mogelijkheid om snel te kunnen afschalen. Voor PostNL gezien hun krimpende markt bittere noodzaak.

Cloud Services Brokerage

Nu IT steeds meer een zaak gaat worden van het spel tussen verschillende partijen moet een IT organisatie steeds meer rekening houden met verschillende belangen en deze goed op elkaar afstemmen. Om dit spel goed te beheersen is het centraal beleggen van vraag en aanbod cruciaal. De term die Gartner geeft aan Cloudsourcing noemt men Cloud Services Brokerage (CSB). Het gebruik van hiervan  is een middel om niet alleen het afstemmen van vraag en aanbod maar ook aspecten zoals: integratie, migratie, beveiliging, beschikbaarheid en doorbelasting van kosten centraal te houden. Zo worden het  inrichten van diensten zoals een Centrale helpdesk, Single-Sign-On (SSO) en Identity & Access Management  randvoorwaardelijk voor het slagen van een Cloud Services Broker.

CSB klein

Evolueren of uitsterven: IT organisatie als business enablerer

Het gevaar bestaat dat dus IT geleidelijk helemaal buiten de eigen IT organisatie wordt geplaatst. Hoe kan de IT organisatie dan overleven? Door zich te transformeren van een aanbod naar een vraag gestuurde afdeling. Dat wil zeggen actief in te spelen op de vraag en duidelijke meerwaarde voor de business te leveren. De IT organisatie zou het Cloud Services Broker model kunnen omarmen om te komen tot een hybride Cloudplatform met geautomatiseerde diensten. En deze in te richten en met bijbehorende dienstverlening. Hiermee heeft de IT organisatie een middel in handen om snel in te spelen op de behoefte van de business zonder de controle te verliezen.

Innovatie Mashup

Doordat de IT organisatie zich dan richt op het zo snel en goed mogelijk leveren van geautomatiseerde diensten kan de business zich richten op waar het echt om gaat namelijk business innovaties. Door het gebruik van een Cloud Services catalogus waar continu nieuwe best-of-breed diensten of zelfs bouwblokken in worden gepubliceerd kunnen deze direct worden afgenomen en met elkaar worden gecombineerd zodat nieuwe applicaties en/of diensten ontstaan. Gartner spreekt van pace layered applications.

Het vermogen om snel op verandering in te spelen gaat steeds meer het succes van bedrijven bepalen. Wie dat het slimst doet is heer en meester.

Mastering the Cloud

Op 6 maart organiseert Ordina een kennissessie over strategische en tactische Cloud onderwerpen. Meer informatie is hier te vinden.

Over de auteur:

Remy de Ruysscher

Remy de Ruysscher is een ervaren infrastructuur- en solution architect. Hij helpt zowel de IT visie vorm te geven, uit te dragen en deze ook te realiseren en dit altijd binnen een duurzame en menselijke context. Hij is ervan overtuigd dat sociale innovatie samen met technologische innovatie steeds meer het verschil gaat maken. Met een sterke achtergrond in de techniek volgt hij en experimenteert hij met SMART technologies. Zijn droom is een volledig SMART en duurzaam huis te ontwerpen en te bouwen.