ORDINA BLOGT

Nieuws en informatievoorziening moeten kennis prikkelen

Het nieuws stimuleert ons te blijven leren. Niet alle berichtgeving appelleert echter aan kennis. Informatievoorziening zou dit moeten doen. De recente vliegramp heeft mij hiervan weer even bewust gemaakt.

  • 11 maart 2014

Informatiebehoefte en nieuws

Sinds vrijdag 7 maart 2014 wordt een Boeing 777 van Malaysia Airlines vermist. Dit is vreselijk nieuws. En net als vele andere mensen wil ik weten, wat er gebeurd is.
Ik ben geen ramptoerist en wil dat ook niet met internet worden. Ik wil gewoon voor mijzelf weten, of ik nog in een vliegtuig stap. Ook vind ik de informatieverstrekking over de gebeurtenis en mogelijk falende technologie leerzaam. Als consultant probeer ik namelijk technologie gerelateerde problemen ook organisatorisch op te lossen. Het gaat mij om kennis en inzicht verwerven uit nieuwsberichten. Ongetwijfeld leren meer mensen zo, of niet?

Nieuwsberichten en informatievoorziening

Allerlei nieuwsberichten kwamen voorbij. Het toestel was plotseling van de radar. Het toestel was mogelijk omgedraaid boven zee. Reddingswerkers en militairen uit negen landen waren aan het zoeken. Dit soort berichten vond ik informatief. Zij droegen bij aan beeldvorming.
Vietnamese vliegtuigen hadden iets opvallends in zee gezien. Het bleek een stuk hout. De Vietnamese marine had in de Zuid-Chinese Zee een object gezien. Het was te donker om vast te stellen, dat het om een wrakstuk van het vermiste toestel ging. Deze berichten droegen voor mij niet bij aan het feitenrelaas noch aan mijn kennisverwerving. Had deze “informatie” eigenlijk wel nieuwswaarde, of was berichtgeving misschien iets te snel (wat tegenwoordig wel vaker voorkomt)?

Informatisering en bewustzijn

Information overflow ligt voortdurend op de loer met alle mogelijke negatieve gevolgen voor individuen, groepen, afdelingen, organisaties, etc. In goede informatievoorziening gaat het niet alleen om technologische mogelijkheden van informatisering, bijvoorbeeld:

  • Mensen zoals ik zitten niet te wachten op gegevens die leiden tot non-informatie. Gegevens en informatie die de kennis prikkelen, zijn effectiever.
  • Wie wil op welk moment wat weten en waarom? Deze vraag lijkt een open deur, maar het antwoord blijkt toch regelmatig nog onderbelicht, onvoldoende bekend, te veranderen in de loop der tijd of deels gehanteerd te worden. Hier liggen kansen voor goede informatievoorziening.
  • Gegevens, informatie en kennis zijn verschillende zaken. Rol en positionering van informatievoorziening zijn daarmee voor een groot deel bepaald. Laten wij ons daarvan bewust zijn. Laten wij in informatie voorzien meer dan als verstrekking van nieuwsfeitjes. Bedrijfsvoering is hierbij nog steeds gebaat, toch?