ORDINA BLOGT

Wat eis jij voor energieprofilering?

Meten is weten. Dat is een bekend adagium in de techniek. Willen we wat kunnen doen aan het energieverbruik van de ICT, dan moeten we het huidige verbruik meten. Pas dan weet je of en hoeveel je bespaart.

  • Ton Geurts
  • 19 maart 2014

Er zijn veel initiatieven voor software die een softwareprofiel kunnen meten. De bijeenkomst van het Knowledge Network Green Software in maart dit jaar stond in het teken van tooling en dashboards. Hoe goed en voor welke omgevingen zijn deze programma's? Wat zijn de belangrijke criteria waarop je energieprofileringssoftware moet beoordelen? Sommige criteria zijn harder dan andere. Welke dat zijn? Dat hangt van jouw situatie af. In deze blog geef ik een aantal criteria waaraan energieprofileringssoftware moet voldoen.

Criterium 1: Ondersteunt de software jouw platform? Als een tool alleen onder Linux draait en je hele platform is Microsoft, dan heb je er niet veel aan. Van sommige tools is de broncode beschikbaar en dan kan je het zelf aanpassen. Vaak is de ontwikkelaar zelf enthousiast genoeg om mee te helpen.

Criterium 2: Betrouwbaarheid. Als je een tool hebt gevonden die interessant lijkt, dan moet je de betrouwbaarheid vaststellen. Dan kan bijvoorbeeld door de tool te kalibreren en af te zetten tegen een stroommeter. Natuurlijk kan je niet exact matchen. Energiemeting van een applicatie heeft te maken met aannames en houdt geen rekening met de overhead van het systeem. Maar je kan wel een testsysteem 'mager' inrichten zodat je weinig bijzondere verstoringen hebt en je dus fluctuaties in de energy profiler kunt matchen aan de stroommeter.  
Als de relatie tussen het energieprofiel van de meetsoftware en het stroomgebruik van het systeem niet duidelijk is dan moet je twijfelen aan de betrouwbaarheid van de profiler. Je moet de fluctuaties kunnen verklaren om de resultaten kunnen gebruiken.

Criterium 3: Configureerbaarheid. De meeste tools zijn enorm configureerbaar. Soms wel te uitgebreid. Dan ben je met parameters bijna de applicatie opnieuw aan het bouwen. Dat heeft zijn voor- en nadelen. Je kan het helemaal tunen naar je wensen, maar het maakt het erg ingewikkeld.

Criterium 4: Hardware afhankelijkheid. Sommige tools zijn ontwikkeld voor specifieke hardware, of vereisen specifieke extra hardware, met name de stroommeter voor de kalibratie. 

Criterium 5: Gebruiksvriendelijkheid. Toegegeven. Momenteel is het onderwerp van energieprofilering een techneutenaangelegenheid. Maar zelfs dan mogen applicaties gebruiksvriendelijk zijn. Daar schort het ook wel eens aan.

Regelmatig worden performance tools aangeprezen als energy profiling tools. Ten onrechte. Performance tools richten zich op het meten de prestaties van een applicatie. Hoe efficiënter des te zuiniger, zou men kunnen denken. En natuurlijk is iedere verspilling onnodig energieverlies. Het betekent niet dat een applicatie met hoge performance energiezuinig is. Soms is de prijs van een hoge performance een hoge energierekening.

 

In een volgende blog zal ik aandacht besteden aan een aantal beschikbare tools. Een ding kan ik wel verklappen. Er zijn nog geen tools waarmee je betrouwbaar kunt zeggen dat een applicatie X kWh stroom gebruikt. Dat duurt nog wel een aantal jaren. Ze zijn wel bruikbaar om te zien of een softwareoplossing energiezuiniger is dan een andere.

Over de auteur:

Ton Geurts

Ton Geurts werkt sinds 2006 bij Ordina. Hij is een maatschappelijk betrokken solution architect. Vanuit dat perspectief schrijft hij over ontwikkelingen in de ICT, met speciale aandacht voor duurzaamheid.