ORDINA BLOGT

Duurzaamheid binnen projecten

Meer en meer bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid en gaan de uitdaging aan om te verduurzamen. Hoe kun je als PMO'er duurzaamheid in je eigen werk vertalen?

  • Nicolle van den Heiligenberg
  • 27 mei 2014

duurzaamheid

Verduurzamen komt neer op het maken van keuzes. Wat gebeurt er in je omgeving en hoe ga je daarmee om? In mei 2013 stortte de textielfabriek in Bangladesh in. De constructie bleek slecht en regels werden overtreden. Vaak moet er iets gebeuren voordat men reageert, maar die fabriek stond er natuurlijk al jaren. Pas na de ramp hebben bedrijven zoals H&M een akkoord ondertekend over de werkomstandigheden in Bangladesh. Projecten realiseren uiteindelijk de veranderingen die nodig zijn voor duurzame ontwikkeling.

Er zijn allerlei argumenten te noemen waarom bedrijven aan duurzaamheid doen. Vanwege wetgeving, om betrokkenheid bij stakeholders stimuleren, vanwege overtuigingen enzovoorts. De essentie is dat een bedrijf de balans zoekt tussen wat mensen willen, kunnen, wat de aarde beschikbaar stelt en wat financieel rendabel is. Dit valt ook te vertalen naar de verbinding tussen het alom bekende People, Planet en Profit.

Hoewel er reden is om kritisch te zijn over de duurzaamheidsprojecten van sommige bedrijven, zijn er ook talloze voorbeelden om trots op te zijn. Een voorbeeld dicht bij huis is de samenwerking tussen Ordina en Bavaria. In de Bavaria Innovation Challenge zijn de bedrijven samen op zoek gegaan naar de beste innovatieve oplossing voor Bavaria. Het mooie aan zo’n samenwerking is dat duurzaamheid een gezamenlijk doel is. Wat mij persoonlijk aanspreekt in het familiebedrijf Bavaria is dat zij stellen het bedrijf in bruikleen te hebben van en voor de volgende generatie. Hieruit blijkt dat zij ook verantwoordelijkheid nemen voor de impact die hun producten gedurende de gehele levenscyclus maken.

Een manier om als PMO’er duurzaamheid naar je eigen werkzaamheden te vertalen, is bijvoorbeeld door met je projectteam te bespreken om een sociale paragraaf in het projectplan op te nemen. De werkdruk mag niet leiden tot ‘beschadiging’ van de resources. Duurzaamheid binnen projecten valt ook te benaderen vanuit verspilling door te voorkomen dat activiteiten geen waarde toevoegen of creativiteit onbenut gelaten wordt. En last but not least kun je natuurlijk zorgen voor een langdurige en waardevolle relatie met je klant.

Deze post is geschreven door Floor Martens. Floor is Projectmanagement Officer bij Ordina.