Overige content

Interview Innovation Challenge inschrijver Hart4all

Ordina organiseert dit jaar de Innovation Challenge: een wedstrijd waaraan studenten, start-ups en andere veranderaars kunnen meedoen door innovatieve e-health oplossingen in te dienen. Regelmatig publiceren we interviews met inschrijvers, zodat je meer te weten komt over de innovatieve oplossingen die we al hebben ontvangen. Dit keer is het de beurt aan Bettina Heefer-Maas, voorzitter en initiatiefnemer van Hart4all.

Ordina Innovation Challenge - Hart4all - Bettina Heefer-Maas

Wie zit er achter Hart4all?

"Hart4all is een initiatief waarbij vrijwillige reanimatie hulpverleners in contact kunnen komen met het slachtoffer of nabestaanden. Mensen verbinden met elkaar. Dat is waar Hart4all voor staat. Nadat mijn eigen moeder een hartinfarct had gehad, heb ik het concept uitgewerkt. Vervolgens heb ik een organisatie en netwerk daarom heen vormgegeven.

Na een loopbaan in de financiële dienstverlening en de zorg voor mijn opgroeiende kinderen begon het bij mij te kriebelen. Al snel kwam ik erachter dat een eigen bedrijf waarmee ik mijn ideeën en creativiteit concreet gestalte kon geven de weg vooruit was. Vanuit mijn bedrijf Involved & Connected werk ik aan verschillende concepten. De meeste tijd en energie gaat nu naar Hart4all."

Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe?

"De pilot is gestart in de veiligheidsregio Midden, West en Noord-Brabant. De deelnemende ambulances beschikken over een Hart4all pakket, waarin armbandjes zitten met daarop een unieke code. Na een reanimatie krijgen de vrijwillige hulpverlener en het slachtoffer een armbandje mee. Met de unieke code op het bandje kunnen de vrijwillige hulpverlener en de patiënt of familie zich aanmelden via de website van Hart4all. Als ze beiden aangeven contact te willen, maakt Hart4all een match. De privacy is altijd gewaarborgd. Op 50 reanimaties  waarbij Hart4ALL bandjes zijn uitgereikt hebben we inmiddels 10 matches tot stand mogen brengen.

Uit interviews die we met hulpverleners hebben gehouden is duidelijk geworden dat een dergelijke gebeurtenis een enorme impact heeft. Als je ’s ochtends vroeg op weg naar je werk iemand onwel ziet worden en reanimeert, is jouw dag daarna niet meer hetzelfde als daarvoor. Meer dan 90% van de vrijwilligers geeft dan ook aan graag contact te willen. Enerzijds om te achterhalen of het slachtoffer het heeft gehaald, anderzijds als onderdeel van het verwerkingsproces. Voor het slachtoffer biedt het de mogelijkheid om een hulpverlener te bedanken, of voor familie van een overleden slachtoffer om te vernemen wat er tijdens die laatste momenten is voorgevallen en gezegd.

In de pilotregio werkt het ambulancepersoneel uitstekend mee en maakt de uitgifte van de armbandjes onderdeel uit van het standaard protocol. De implementatie binnen de ziekenhuisorganisaties heeft in het begin opstart problemen gehad maar loopt nu goed."

Waar droom je van?

"We doen het werk nu met de financiële middelen die ons door een aantal welwillende sponsoren ter beschikking zijn gesteld. De volgende stap is een landelijke uitrol. Daarvoor moeten we onze aanpak aanpassen. Van individuele, decentrale implementaties naar meer regiobijeenkomsten waar verschillende organisaties bij elkaar komen. Het voordeel is dat we met Brabant als pilot de grootste regio te pakken hebben en we in minder dan zes maanden een schat aan kennis en ervaring hebben opgedaan. En wie weet komt het ooit van een internationale uitrol. Het concept en de onderliggende vraag lenen zich daar in ieder geval prima voor." 

Klik hier om een video te bekijken over Hart4all.