Opleiding en ontwikkeling

Ordina investeert in ervaring, kennis en kunde van haar medewerkers

Ordina realiseert haar groei vooral dankzij de kennis en betrokkenheid van de eigen medewerkers. Zij leveren de toegevoegde waarde die onze klanten van ons verwachten. Onder het motto 'Great Place to Work' wil Ordina een aantrekkelijke en vooral veelzijdige werkgever zijn voor de Ordina-professionals die elke dag weer het verschil maken.

Permanente educatie

Ordina helpt klanten zich voortdurend aan te passen aan een veranderende omgeving. We spelen een belangrijke rol in IT én business transformaties. Dat vraagt sterke technologische competenties van onze medewerkers . Ook zijn in toenemende mate kennis en diepgaand inzicht nodig van de business van onze klanten én sector specifieke kennis. Uiteraard hebben onze medewerkers ook de tools en interpersoonlijke skills nodig om hun werk op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren. Kennis van nieuwe technologieën up-to-date is alleen maar mogelijk via permanente educatie. Onze professionals evolueren steeds mee van technologiespecialisten naar veelzijdige, in de breedte acterende consultants.

Tijdens het continue dialoog dat je regelmatig voert met jouw toekomstige manager bespreek je jouw ontwikkelmogelijkheden. De Learning Kit is daarbij een handig hulpmiddel en biedt een breed palet aan leermogelijkheden, gebaseerd op het T-shaped profiel.

Ordina Academy

De Ordina Academy staat voor een open leercultuur binnen Ordina, waarin leerplezier centraal staat. De Academy maakt vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling mogelijk. De Academy verzorgt trainingen en cursussen die zijn gericht op het verwerven en vergroten van harde IT-skills en persoonlijke competenties. Ordina vindt het belangrijk dat professionals zich blijven ontwikkelen en zich kunnen aanpassen aan snel veranderende omstandigheden. De trainingen zijn innovatief en inspirerend. De focus ligt op directe en duurzame toepasbaarheid. Onze trainers zijn experts uit de praktijk.

 Optimale kennisoverdracht vindt plaats met behulp van de modernste middelen en trainingsvormen. Dat betekent dat we blijven zoeken naar de beste mix van off- en online leermiddelen. Zo faciliteren we al die collega’s die bij onze klanten werkzaam zijn en niet dagelijks de Ordina-locaties bezoeken. Samen met meer traditionele leervormen zetten we ook E-learnings, webinars en  apps in om dit zogenaamde blended learning gestalte te geven.

Meer informatie over onze Academy vind je in het Academy Magazine.