Ordina benoemt Annemieke den Otter tot CFO en lid Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen van Ordina N.V. benoemt Annemieke den Otter (37) per 19 september 2016 tot Chief Financial Officer (CFO) en lid van de Raad van Bestuur. De kennisgeving van haar benoeming tot statutair bestuurder zal geagendeerd worden voor een later dit jaar te houden Buitengewone Algemene Vergadering.

Op 5 april jl. heeft Ordina reeds aangekondigd dat de huidige CFO, Jolanda Poots-Bijl, de organisatie per 19 september a.s. zal verlaten. De ondernemingsraad van Ordina is gevraagd advies uit te brengen over de benoeming van Annemieke den Otter. Annemieke den Otter is per 11 november 2013 bij Ordina in dienst getreden als Financieel Directeur Corporate. Haar huidige portefeuille bestaat uit de afdelingen Finance & Control, IT, Vastgoed & Inkoop en Investor Relations. Voor meer achtergrond wordt verwezen naar het bijgevoegde Curriculum Vitae.

Johan van der Werf, voorzitter Raad van Commissarissen van Ordina: “Wij zijn verheugd dat we met Annemieke een opvolger hebben uit de eigen gelederen. Zij kent de organisatie goed en zorgt voor continuïteit. Zij heeft de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld in het verder professionaliseren van de financiële en ondersteunende afdelingen. Daarnaast heeft Annemieke een leidende rol vervuld bij het verder optimaliseren van processen en procedures rondom planning en control, en de realisatie van het kostenbesparingsprogramma. Wij wensen haar, vanuit haar nieuwe rol, veel succes met het leveren van een bijdrage aan het uitvoeren van de ingezette strategie van winstgevende groei en innovatie.”

Op basis van de wet Bestuur en Toezicht, die per 1 januari 2013 in werking is getreden, is met mevrouw Den Otter een overeenkomst van opdracht gesloten voor een periode van vier jaar, te rekenen vanaf het moment van haar benoeming als statutair bestuurder van Ordina N.V. Haar beloningspakket is conform het bezoldigingsbeleid van Ordina N.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.