fbpx

Ordina benoemt Wendy Aendekerk tot directeur Human Resources

Wendy Aendekerk (1974) is per 1 april 2019 de nieuwe directeur Human Resources van Ordina Nederland. Zij wordt verantwoordelijk voor alle HR-activiteiten van Ordina Nederland. Tevens treedt zij per dezelfde datum toe tot het Executive Committee van de Ordina Groep en zal vanuit die rol het HR-beleid op groepsniveau verder vormgeven. Wendy Aendekerk brengt een ruime ervaring met zich mee vanuit directiefuncties op het gebied van human resources. Meest recentelijk in de rol van HR-Director bij Eriks en daarvoor onder meer bij Huisman en Unit4.

Ordina DNA

Wendy over haar nieuwe rol: “Ordina is actief in een dynamische markt, waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen door de digitalisering. Dat vraagt van Ordina-medewerkers dat ze niet alleen hun kennis van nieuwe technologieën up-to-date houden, maar ook inzicht hebben in de business van de klant en sectorspecifieke kennis. Tegelijkertijd wil Ordina een aantrekkelijke en veelzijdige werkgever zijn voor de Ordina-professionals. Ik wil graag mijn kennis en ervaring gebruiken om Ordina daarin te helpen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe Ordina DNA van onze professionals.”

Transformatie

Jo Maes, CEO Ordina, is verheugd over de benoeming van Wendy: “Wij richten ons op het realiseren van een digitale voorsprong bij onze klanten. Op basis van vakmanschap, samenwerking en klantkennis wil Ordina haar klanten helpen de verandering in hun branche of sector voor te zijn. Die transformatie brengt veranderingen met zich mee, waarbij de ontwikkeling van onze medewerkers op vele vlakken cruciaal is. Met haar ervaring kan Wendy in haar nieuwe rol als HR-directeur een wezenlijke bijdrage leveren aan onze ambities op weg naar 2022.”

Werkgeverschap

Wendy Aendekerk volgt Wendy Broekhoff op, die zich na drie jaar op nieuwe uitdagingen wil richten buiten Ordina. Ordina wil Wendy Broekhoff bedanken voor de belangrijke bijdrage die zij de afgelopen jaren heeft geleverd als HR-directeur om aantrekkelijk werkgeverschap zowel binnen als buiten Ordina vorm te geven en in te vullen.