fbpx

Ordina bouwt nieuw SKG Online als financieel platform voor Stichting Kerkelijk Geldbeheer

Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) in Gouda heeft Ordina opdracht gegeven tot het bouwen van een nieuw online financieel platform voor de aangesloten kerken en overige instanties. Het bestaande systeem wordt geleidelijk vervangen en uitgebreid met nieuwe online functionaliteiten.

SKG is de financiële dienstverlener voor kerken en kerkelijke instellingen binnen de Protestantse Kerk Nederland en biedt haar klanten een breed scala aan diensten zoals sparen, financieren, betalingsverkeer en advisering over geldwerving, automatisering en balansmanagement. Ordina verzorgt al meerdere jaren, naar volle tevredenheid van beide partijen, het beheer van het huidige platform van SKG.

Volgens Dick Veenstra, hoofd automatisering van SKG, zal het nieuwe systeem vanzelfsprekend geschikt zijn voor mobiele devices. “In deze tijd van smartphones, tablets en apps is een online platform onmisbaar. Ook wordt er naar de interface gekeken, zodat de gebruiksvriendelijkheid verder toeneemt. Andere aspecten die we verbeteren, zijn de beheerbaarheid en veiligheid van het platform.”

SKG en Ordina werken intensief samen in dit Agile-traject met inzet van moderne technologieën als Scala, de nieuwste programmeertaal. Zo neemt het hoofd automatisering van SKG als producteigenaar actief deel aan het scrumteam dat het nieuwe systeem ontwikkelt en test hoe het systeem eruit gaat zien. SKG krijgt op deze manier een online omgeving die voor langere tijd te gebruiken is en kan meebewegen met de veranderende wensen van SKG en haar klanten.