foto arm met bloeddrukmeter

Ordina Consulting Zorg onderzoekt oplossingen voor personeelstekorten in de zorg

Het personeelstekort in de zorg groeit en brengt de kwaliteit van zorg in gevaar. Met steeds minder medewerkers moet meer zorg verleend worden. Als er niets gebeurt, dreigt in 2022 een tekort van tachtigduizend medewerkers. De overheid onderneemt de nodige acties om de personeelstekorten terug te dringen, zoals het actieprogramma Werken in de zorg en de scholingsimpuls SectorplanPlus. Daarnaast dienen zorgorganisaties actie te ondernemen om de continuïteit en kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen.

Welke acties nemen zorgorganisaties in de VVT, gehandicaptenzorg en GGZ om de personeelstekorten tegen te gaan? Daarover gaan we graag met directeuren en managers bedrijfsvoering van VVT-, gehandicapten- en GGZ-organisaties in gesprek die HR in portefeuille hebben.

  • Interview van 1,5 uur op locatie.
  • Voordelen: middels het eindrapport én een presentatie die is toegespitst op uw organisatie nemen we u mee in de resultaten van het onderzoek en wat dit voor uw organisatie kan betekenen om de personeelstekorten tegen te gaan.

Wat doen wij met uw gegevens?

  • De gegevens worden geanonimiseerd. In publicaties worden nooit gegevens gepresenteerd die terug te leiden zijn naar uw organisatie of persoon.
  • Om uw deelname aan het onderzoek mogelijk te maken verwerkt Ordina persoonsgegevens. Wilt u meer weten over het hoe en waarom? Op de site van Ordina vindt u alle informatie.
  • Resultaten van het onderzoek kunnen voor Ordina aanleiding zijn om contact met u op te nemen.

Meer informatie of deelnemen?

Neem contact op met Karlijn Pielage van Consulting Zorg via consultingzorg@ordina.nl.