Ordina Consulting Zorg organiseert wederom een ronde tafel privacy

Op dinsdag 5 november organiseert Ordina Consulting Zorg wederom een ronde tafel privacy voor organisaties in de zorg met als thema ‘AVG anderhalf jaar verder… hoe staat uw organisatie er voor?’

Kennis en ervaring delen

Anderhalf jaar na de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft de Autoriteit Persoonsgegevens signalen dat de periode van uitleg en coulance zijn einde nadert. Hoe compliant is uw organisatie en hoe kunnen risico’s worden geborgd? Het doel van de ronde tafel is kennis en ervaring delen op het gebied van de naleving van privacy binnen zorgorganisaties.

Kim de Bonth

Ordina heeft voor deze ronde tafel mr. Kim de Bonth van Holla Advocaten als openingsspreker. Behalve Intellectueel eigendom en ICT-recht heeft Kim de Bonth veel ervaring met de naleving van de AVG bij verschillende zorginstellingen.

Bijwonen van de ronde tafel privacy is geschikt voor medewerkers die zich binnen zorgorganisaties bezig houden met privacyvraagstukken, bescherming van persoonsgegevens en verdere implementatie van de AVG.