Ordina en Everyday Heroes gaan partnership aan

Ordina en Everyday Heroes hebben een partnerschapsovereenkomst getekend, waarbij Ordina haar expertise inzet om Everyday Heroes belangeloos te helpen op het terrein van procesontwikkeling, IT en digitale versnelling.

Een van de speerpunten in het MVO-beleid van Ordina is ‘gelijke kansen voor jong en oud’ en Everyday Heroes maakt werk voor mensen mogelijk door drempels weg te nemen. Rolf Noordhof, HR Businesspartner en verantwoordelijk voor de maatschappelijk kant van MVO bij Ordina: “Everyday Heroes en Ordina vormt een mooie combinatie. Afgelopen najaar is de samenwerking gestart en onze knowhow bleek goed te passen bij de complexe uitdagingen die Everyday Heroes heeft. Onze medewerkers zijn super gemotiveerd om belangeloos een bijdrage te leveren. Het is goed dat we deze samenwerking intensiveren.”

Sabine de Jong, oprichter Everyday Heroes: “Ons werk helpt mensen met een kwetsbare positie aan een baan door praktische problemen weg te nemen. Denk daarbij aan het organiseren van vervoer, rijbewijs, fiets en/of een opleiding. Het aantal aanvragen groeit enorm, zeker in deze tijd. Ondersteuning in procesoptimalisatie en het benutten van digitale mogelijkheden zijn dan belangrijk. We zijn erg blij met de steun en kennis van Ordina, zodat we kunnen versnellen en nog veel meer mensen aan een baan kunnen helpen.”

Ordina levert deze bijdrage in het kader van Pledge 1%, waarbij medewerkers zich met hun IT-kennis en -expertise inzetten voor maatschappelijke organisaties en zo bijdragen aan een betere wereld. De Pledge 1%-beweging draagt bij aan het creëren van een betere wereld. Inmiddels doen meer dan elfduizend organisaties hieraan mee door 1% van hun vermogen, winst, producten of tijd belangeloos weg te geven aan een doel naar keuze. Zo helpt Ordina onder meer Landschap Erfgoed Utrecht op het terrein van IT en digitale oplossingen. Landschap Erfgoed Utrecht heeft als doel het behouden, beheren en ontwikkelen van het landschap, cultureel erfgoed en natuur in de provincie Utrecht. Een voorbeeld van de samenwerking tussen Ordina en Landschap Erfgoed Utrecht is het project ‘Kleine Landschapselementen’, waarbij GEO-data, die door duizenden vrijwilligers afgelopen jaren zijn verzameld, wordt ontsloten voor aangesloten gemeenten in de provincie en derde partijen.