fbpx

Ordina in top 10 gendergelijkheid van beursgenoteerde bedrijven

Ordina staat op het gebied van gendergelijkheid in de top 10 van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Daarnaast is Ordina een van de slechts vier ondernemingen dat een evenwicht heeft bereikt op zowel het niveau van de Raad van Commissarissen als directieniveau. Dit blijkt uit een rapport van Equileap dat onderzoek heeft gedaan naar de behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers door de grootste Nederlandse ondernemingen.

In het onderzoek naar gendergelijkheid in Nederland zijn de 100 grootste beursgenoteerde bedrijven van het land beoordeeld op 19 criteria, van diversiteit op alle niveaus tot de salariskloof tussen mannen en vrouwen, paternalisme en het beleid tegen seksuele intimidatie.

Ordina vindt diversiteit en inclusiviteit belangrijk en dat zie je terug in alles wat we doen: van werving tot ontwikkeling en de rol die we spelen in de samenleving. En vooral ook in onze manier van werken, in high performance teams bij onze klanten. Elk team heeft een mix van mensen met verschillende achtergronden, ervaringen, persoonlijkheden, expertises en alle andere vormen van diversiteit. Een van onze doelstellingen is dat in 2030 minimaal 30% van onze medewerkers vrouw of non-binair is.

De belangrijkste conclusies uit het rapport van Equileap zijn verder

  • Nederlandse bedrijven scoren gemiddeld 6% hoger dan in 2020
  • Het aantal vrouwelijke CEO’s en bestuurders is in 12 maanden gedaald
  • Geen enkel Nederlands bedrijf heeft de salariskloof tussen mannen en vrouwen gedicht
  • 49% van de Nederlandse bedrijven heeft geen beleid tegen seksuele intimidatie
  • Een minderheid van de bedrijven (21%) heeft in zijn inkoopvoorwaarden een bepaling opgenomen over gelijke betaling voor gelijk werk of tegen genderdiscriminatie in salarissen.