fbpx

Ordina maakt ProRail digitaal schouwen mogelijk

Samen met ProRail heeft Ordina de Argus-applicatie ontwikkeld waarmee digitaal schouwen van borden en seinen langs het spoor mogelijk wordt gemaakt.

Op basis van videobeelden die door een schouwtrein worden gemaakt, wordt automatisch de reële situatie met de tekeningen van de spoorweginfrastructuur vergeleken. Het grote voordeel van digitaal schouwen is dat de informatie veel sneller en efficiënter op grote schaal kan worden vergaard, geanalyseerd en geborgd.

Het project is een schoolvoorbeeld van hoe slimme technologie het primaire proces van ProRail kan verbeteren.

Bekijk hieronder het filmpje.