fbpx

Ordina N.V. stelt Algemene Vergadering uit

In verband met de situatie rondom het coronavirus is besloten dat de Algemene Vergadering van 2 april 2020 wordt uitgesteld. Gelet op de van overheidswege genomen maatregelen in de aanpak van het coronavirus acht Ordina N.V. het op dit moment niet verstandig een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

Rekening houdend met en op basis van de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus zal op uiterlijk 30 juni 2020 een Algemene Vergadering plaatsvinden. De oproep daarvoor zal verder overeenkomstig de daarvoor geldende regels worden gedaan.

Aandeelhouders wordt verzocht de website van Ordina regelmatig te bezoeken voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de Algemene Vergadering.