fbpx

Ordina partner van TU Delft Impact Contest 2022

Ordina is  de trotse partner van de TU Delft Impact Contest 2022. Tijdens deze contest coachen en ondersteunen we getalenteerde studenten van de TU Delft bij hun ideeën op het gebied van innovatie en ondernemerschap.

Sinds 2019 biedt de TU Delft Impact Contest studenten de kans om hun eigen, ingenieuze ideeën, prototypes en onderzoeksprojecten verder uit te werken tot businessplannen. Het belangrijkste doel en de missie is om studenten uit te dagen om geweldige, out-of-the-box denkende innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen te creëren en deze te vertalen naar echte producten en businessplannen, terwijl ze interactie hebben met en gebruik maken van de expertise van innovatieve en zeer deskundige partners.

Aan de wedstrijd kunnen alle studenten van de TU Delft deelnemen. De TU Delft Campus gebruikt de wedstrijd als een middel om de academische instelling, studenten, overheidsinstellingen, bedrijven en organisaties samen te brengen in een gemeenschap waar innovatie, ondernemerschap en co-creatie centraal staan.

Studenten van alle niveaus van de TU Delft (Bachelor, Master, PhD’s, PDEng’s) worden gestimuleerd om hun creatieve ideeën en projecten te pitchen en verder uit te werken tot een haalbaar concept. Community building en co-creatie met het bedrijfsleven is hierbij essentieel en van grote toegevoegde waarde voor zowel studenten van de TU Delft als voor bedrijven en organisaties die deel uitmaken van het partnernetwerk van de TU Delft Impact Contest.

Inmiddels heeft de kick-off plaatsgevonden en zijn de deelnemers druk bezig het ontwikkelen van hun plannen. Uiteindelijk vindt begin juni de grote finale plaats waarin de finalisten hun final pitch presteren. Dan worden ook de winnaars bekendgemaakt van Delft Impact Contest.