fbpx

Ordina scoort goed op gendergelijkheid

Ordina staat in de top vier van de honderd grootste bedrijven in Nederland op het gebied van gendergelijkheid. Dit blijkt uit het door Equileap gepubliceerde rapport ‘Gendergelijkheid in Nederland’ dat deze week verscheen.

Ordina behaalde met een score van 60 een prachtig resultaat. We eindigden net achter KPN, dat met een score van 66 het best presterende bedrijf was op het gebied van gendergelijkheid. De maximale score is 100. Gemiddeld scoren Nederlandse bedrijven 37 procent. De onderzoekers constateerden dat er in vergelijking met andere Europese landen, in Nederland nog ruimte voor verbetering is.

Een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen is belangrijk voor Ordina, niet alleen in de totale populatie, maar ook in het management. Binnen de IT-sector lijkt het aandeel vrouwen voorzichtig toe te nemen maar zijn mannen nog steeds oververtegenwoordigd. Daarom levert Ordina jaarlijks ook een actieve bijdrage aan initiatieven als Girlsday om daarmee meisjes de aantrekkelijkheid van het IT vakgebied te laten zien en heeft Ordina een actief netwerk Women@Ordina.

Daarnaast is er bij Ordina ruimte voor verschillen in de brede zin van het woord. Ordina is een inclusieve organisatie. Iedere medewerker voelt zich welkom en mag zijn wie hij of zij is. Een afwijkende mening mag gegeven worden en een onderscheidend uiterlijk mag er zijn. Daarom kunnen mensen binnen Ordina groeien en is Ordina een ‘great place to accelerate’.

Het volledige rapport van Equileap over gendergelijkheid kun je hier bekijken.

https://equileap.com/wp-content/uploads/2020/10/Equileap_DutchReport.pdf