fbpx

Ordina sluit zich aan bij Cyberveilig Nederland

Ordina is lid geworden van Cyberveilig Nederland, de belangenvereniging van de cybersecuritysector. Vincent Meijer, Group CISO van Ordina: “Het doel om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten, slaat naadloos aan bij onze visie op dit gebied. Ik vind het dan ook een logische stap om actief lid te worden en plaats te nemen in meerdere werkgroepen. Omdat ik erin geloof dat we vanuit het shared responsibility-principe Nederland echt meer weerbaar kunnen maken, draag ik graag bij aan de verbinding tussen de cybersecuritysector, onze overheid, wetenschap en politiek en ga ik aan de slag in de werkgroep Public Affairs. Van elkaar leren, kennis en ervaring delen is het enige juiste antwoord om dreigingen snel te herkennen en te bestrijden.

Petra Oldengarm, directeur Cyberveilig Nederland: “Met Ordina hebben we weer een mooi en interessant nieuw lid in onze vereniging, waarmee we in contact komen met veel nieuwe organisaties, maar ook nieuwe expertise aan ons binden.“

Ordina helpt klanten op meerdere aspecten van cybersecurity. We hanteren een integrale aanpak, die over de as van techniek, organisatie en mens gaat. De uitvoering doen we vaak met de inzet van multidisciplinaire teams waarin verschillende expertises zijn gebundeld. Deze teams zorgen ervoor dat cybersecurity en compliance ook echt worden verankerd in de bedrijfsvoering. Of het nu gaat om strategie, training, of blue en redteaming, we hebben brede expertise in huis.