fbpx
Vlaggen van Ordina

Ordina verlengt financierings-overeenkomst

Ordina heeft de financieringsfaciliteit van EUR 30 miljoen, met een vervaldatum in mei 2020, verlengd. De looptijd van de financiering bedraagt 5 jaar met een initiële looptijd van 3 jaar met een optie tot verlenging van tweemaal 1 jaar. hierbij is de marge verlaagd en zijn ruimere convenanten overeengekomen.

Door middel van deze verlenging heeft Ordina tijdig geanticipeerd op de afloop van de voorgaande faciliteit in mei 2020. De faciliteit is volledig gecommitteerd door ABN AMRO en ING en vervangt de voorgaande faciliteit van EUR 30 miljoen. Deze werd eveneens verstrekt door ABN AMRO en ING.