fbpx

Ordina voortgang aandeleninkoop 25 juli 2022

Ordina N.V. heeft 221.470 van zijn gewone aandelen ingekocht in de periode van 16 juli 2022 tot en met 22 juli 2022. De aandelen werden ingekocht tegen een gemiddelde prijs van € 4,83 per aandeel. Het bedrag van de inkopen over deze periode was € 1.070.446.

Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Ordina N.V. op 7 april 2022 voor het inkopen van eigen aandelen en het op 17 februari 2022 aangekondigde aandeleninkoopprogramma met een maximale waarde van € 15 miljoen.

De uitvoering van het programma, is gestart op 2 mei 2022 en zal naar verwachting binnen drie maanden na 2 mei 2022 worden gerealiseerd, met dien verstande dat Ordina de bevoegdheid heeft om het aandeleninkoopprogramma tussentijds te beëindigen indien sprake is van een significante wijziging van de omstandigheden die daartoe aanleiding geven.

In totaal zijn tot op heden 3.048.879 aandelen ingekocht met een totale inkoopwaarde van € 14.062.060.

Het Excel-sheet met de details van alle transacties kunt u downloaden via de website van Ordina.

Meer informatie of vragen?

Stel uw vraag via onderstaand formulier of bel +31 (0)30 663 7000.