fbpx

Ordina’s Team Acceleration Toolkit, Scrum Team verantwoordelijkheden game

De kracht van onze high performance teams (HPT’s) zit hem in de snelle opstart bij een klant. Deze snelle start kent een aantal elementen, waaronder goede afstemming over wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat oppakt. Het uitspreken van deze verwachtingen over en weer naar elkaar vindt plaats in voorbereidingsfase die wij bij Ordina de Team Startup noemen.

Verwachtingen
Wie doet wat, wie is waarvoor verantwoordelijk? Veel van onze teams werken volgens Scrum, alleen zien we in de praktijk dat in iedere organisatie dat op een andere manier wordt gedaan. Daarmee is er geen ‘juiste manier’ van samenwerken. Het gaat er om dat je probeert om de juiste manier in de context waarin je te werk gaat snel te achterhalen.

Dat doen wij door met het team, inclusief Scrum Master en Product Owner, en met belanghebbenden om het team heen, stil te staan bij wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat doen we aan de hand van een game. Deze game is een puzzel gebaseerd op de verantwoordelijkheden, zoals benoemd in scrum en rollen die organisaties vaak om het team heen hebben.

Verantwoordelijkheden spel
Het spel, wat een interactieve puzzel is met vaak veel discussie, is hierin een krachtig middel. Je kunt met elkaar de discussie aangaan over de kaartjes die je neerlegt en samen een helder beeld creëren over wat je van elkaar en van welke rol verwacht. Deze game stellen we graag aan iedereen beschikbaar om zo ook in je eigen omgeving de juiste gesprekken aan te gaan en mooie discussies op gang te helpen.

Dus ben jij nieuwsgierig geworden naar dit mooie hulpmiddel, download dan nu de gratis versie en ga ermee aan de slag. De game is te gebruiken door bestaande en startende teams.

Download de game