fbpx

Nederlandse Corporate Governance Code

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate governance-structuur van Ordina N.V. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven het uitgangspunt dat corporate governance een kwestie van maatwerk is en dat afwijking of nuancering van individuele bepalingen door een vennootschap gerechtvaardigd kan zijn.

Jaarlijks evalueren de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur de corporate governance-structuur van de vennootschap. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben vastgesteld dat de onderneming vrijwel alle principes en best practices uit de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code’) volledig onderschrijft en in voorkomend geval toepast. Slechts een punt wordt niet ten volle toegepast. Dit betreft het volgende punt:

  • Individuele presentaties aan beleggers zijn niet gelijktijdig te volgen via webcasting. De presentaties die tijdens deze bijeenkomsten zijn gebruikt worden, voor zover ze daarop niet reeds aanwezig zijn, na afloop op de website van Ordina geplaatst (best practice 4.2.3).

Ook is een aantal principes en best practices niet van toepassing, onder meer als gevolg van de wettelijk bepaalde structuur van de vennootschap. Indien van toepassing wordt dit gemotiveerd.

Om een duidelijk beeld te geven van de wijze waarop Ordina N.V. omgaat met de verschillende onderwerpen van de Code, heeft de vennootschap een verklaring inzake corporate governance opgesteld en op deze website gepubliceerd. Op de website vindt u tevens een integraal overzicht van de standpunten van Ordina N.V. met betrekking tot alle principes en best practices uit de Code (het ‘pas toe of leg uit’-overzicht). Verder zijn aan de hand van de analyse van de Code de profielschets van de Raad van Commissarissen, het rooster van aftreden en het reglement van de Raad van Commissarissen geactualiseerd. Ook de profielschets, het rooster van aftreden en het reglement treft u aan op de website van Ordina.

Downloads