Business proposities en thema’s

Krachtige bundeling van expertise als antwoord op belangrijke trends en ontwikkelingen in de markt

Heel Ordina verenigd achter vijf heldere proposities

Ordina geeft invulling aan een herkenbare go-to-market met vijf heldere businessproposities: de inzet van High performance teams, de ontwikkeling van Intelligente datagedreven organisaties, ons aanbod om bedrijfsprocessen te versnellen via Digitale acceleratie, de creatie, onderhoud en doorontwikkeling van Business platforms en de wijze waarop wij Security & privacy kunnen verzekeren.

De proposities geven antwoord op belangrijke trends en ontwikkelingen in de markt en sluiten aan op onze krachtige bundeling van expertise, uit beproefde oplossingen én uit innovaties die aanwezig zijn in de volle breedte van ons bedrijf. Ze komen tot stand via een hechte samenwerking van Ordina-collega’s in slagvaardige, multidisciplinaire teams. Langs die weg nemen we de volle regie en verantwoordelijkheid voor de opdrachten die we uitvoeren. De aanpak creëert maximale langetermijnwaarde bij onze klanten en maakt de opdrachten extra interessant voor Ordina.

Ontdek onze business proposities

Thema’s

Aanpassingsvermogen

Waar de omgeving steeds sneller verandert, komen bestaande organisaties en businessmodellen sterk onder druk te staan. Nieuwe toetreders die hier goed mee omgaan, weten de marktverhoudingen fundamenteel te veranderen. Daarom is het voor bedrijven en instellingen van groot belang om tijdig de kansen van technische innovaties te onderkennen. De succesfactoren zijn het benutten van de eigen innovatiekracht, het verbinden van mensen en organisaties met intuïtief werkende technologieën en het doorvoeren van vernieuwingen op een veilige en robuuste manier. Ordina speelt hierin een
belangrijke rol.

Innovatiekracht

Voor bedrijven is het van groot belang om de eigen innovatiekracht te vergroten. Ordina ondersteunt dit. We zetten specialisten in met de juiste kennis van nieuwe technologieën, methoden en werkprocessen. Dynamische werkvormen zoals Agile, DevOps, Scrum en cocreatie met ketenpartners zijn daarbij behulpzaam. We koppelen jong talent aan ervaren professionals, wat niet alleen leidt tot kennisoverdracht, maar ook nieuwe impulsen geeft aan de innovatiekracht. Zo vergroot Ordina haar innovatiekracht door de inzet van mensen, methoden en technologie.

Intuïtieve technologie

Eindgebruikers willen grip houden op ICT toepassingen via een technologie die intuïtief aanvoelt. Dit vraagt de nodige aandacht voor design en user experience bij het flexibel en schaalbaar integreren van nieuwe technische mogelijkheden. Wij verbinden mensen, organisaties, informatiebronnen en devices via intuïtief werkende technologie op een dusdanige manier, dat volledig informatiegestuurd handelen mogelijk wordt.

Veilig en robuust

Bij technologische vernieuwing mogen de continuïteit en robuustheid van bestaande systemen op geen enkele manier in gevaar komen. Wij waarborgen die continuïteit tijdens de vernieuwingsslag. We leggen een verantwoorde koppeling tussen innovatie en legacy door bestaande systemen en data goed te beschermen. Zo zorgen wij er altijd voor dat de systemen en data veilig en robuust zijn.