fbpx

Organisatiestructuur

In lijn met onze overtuigingen en kernwaarden, hanteren wij de volgende principes bij de opbouw en inrichting van onze groep en deelnemingen: transparantie in ondernemingsbestuur, gedegen toezicht door de Raad van Commissarissen, gedegen systeem van interne beheersing en onafhankelijke positie van de externe accountant.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het besturen van Ordina. De Raad van Bestuur wordt bij haar operationele managementtaken ondersteund door een Operations Committee bestaande uit de Raad van Bestuur, de Directeur Ordina Nederland, de Directeur Ordina België/Luxemburg, de Groepsdirecteur Marketing & Communicatie, de Groepsdirecteur HR en de Directeur Portfolio & Business development

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. Zowel vanuit strategisch als operationeel perspectief. Dat betekent dat ze onder meer goed let op:

  • het realiseren van doelstellingen
  • de strategie en risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten
  • de opzet en werking van het interne risicobeheersingsysteem
  • beoordelen en goedkeuren van de financiële jaarverslaglegging
  • naleven van wet- en regelgeving

De volledige lijst van taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn na te lezen in het reglement van de Raad van Commissarissen.