Strategie, visie en missie & kernwaarden

Technologische ontwikkelingen zoals clouddiensten, het Internet of Things, digitale platforms, data analytics en virtual reality veranderen de wereld waarin we leven en werken ingrijpend. Het tempo is hoog. Wat vandaag wordt bedacht,  heeft morgen al impact.

Visie

Ahead of change
In onze optiek vormt IT de sleutel voor het oplossen van nieuwe, cruciale uitdagingen waar bedrijven en organisaties voor staan. Dankzij digitalisering presteren organisaties beter en blijven zij relevant. IT is core business geworden. Dé drijvende kracht achter innovatie en bepalend voor het onderscheidend vermogen van bedrijven. Tegelijk biedt IT een antwoord op grote maatschappelijke vraagstukken, zoals een efficiëntere overheid en een schoner milieu.

Als IT die doorslaggevende rol wil spelen, moeten mensen kunnen vertrouwen op goedwerkende en duurzame oplossingen. Alleen dan helpt IT mensen om succesvol mee te gaan in de steeds sneller veranderende wereld en creëert het waarde voor de lange termijn. Wij helpen onze klanten de verandering voor te blijven, zodat ze voorbereid zijn op de uitdagingen die de toekomst gaat brengen.

Missie

Samen duurzaam innoveren
Razendsnel kunnen vernieuwen of langzaam minder relevant worden. Veel organisaties kennen deze uitdaging, die snel moet worden aangegaan. De kansen van technische innovaties moeten tijdig worden onderkend. Succesfactoren zijn het benutten van de eigen innovatiekracht, het verbinden van mensen en organisaties met intuïtief werkende technologieën en het doorvoeren van vernieuwingen op een veilige en robuuste manier.

Wij willen onze klanten helpen duurzaam te innoveren. We investeren veel in het begrijpen en doorgronden van de business van onze klanten, omdat we de nieuwste kennis en technologie zorgvuldig willen toepassen binnen de context van de klant. Wij constateren dat het soepele verloop van de primaire processen bij organisaties sterk samenhangt met de flexibiliteit van de IT-omgeving. IT-projecten zijn daarmee per definitie integrale veranderprocessen geworden: een succesvolle technische implementatie hangt af van de mate waarin bestaande processen, rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers mee kunnen veranderen. Dat vraagt niet alleen van opdrachtgevers, maar ook van Ordina een intensieve vorm van samenwerken. En het vraagt vooral om een mindset om in co-creatie gezamenlijk tot een goed resultaat te komen.

Hierin nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Het spreekt vanzelf dat wij hechten aan duurzame relaties met onze stakeholders. Alleen zo beschikken we altijd over de benodigde kennis om technologieën werkelijk van waarde te laten zijn voor klanten en waarde op de lange termijn te realiseren. Ordina is voor klanten nooit ver weg, heeft veel kennis van de lokale markt en van wet- en regelgeving en vult dit aan met partnerships. Bij Ordina zijn de lijnen naar specialisten en naar het management altijd kort.

Kernwaarden

Onze kernwaarden sluiten nauw aan op de strategie. Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van onze organisatie. Het zijn onze essentiële waarden en ze vormen de pijlers van onze bedrijfscultuur. Ze geven richting aan alles wat we doen. Wat vinden we belangrijk, waar staan we voor en wat maakt Ordina bijzonder?

Dit zijn onze drie kernwaarden:

Kernwaarden