fbpx

Pleidooi voor nieuw curriculum met digitale geletterdheid

Ordina steunt het pleidooi van NLdigital om vaart te maken met het nieuwe curriculum. NLdigital is een collectief van bedrijven dat de digitale transformatie mogelijk maakt. Wat het gebrek aan ‘digitaal vaardigen’ betekent, ervaren we als IT-dienstverlener dagelijks in de praktijk. Het tekort aan digitaal vaardigen zet een rem op de voortgang van deze projecten en het belemmert daarmee de verdere groei van Nederland, de IT-sector en dus ook onze onderneming.

Gebrek aan digitale vaardigheden

Zo’n 25 topmanagers van digitale bedrijven, waaronder Ordina, slaan alarm over het gebrek aan digitale vaardigheden in Nederland. Dit probleem speelt niet alleen in de IT-sector, maar ook daarbuiten, in de bestuurskamer en op de werkvloer.

De bedrijven roepen de politiek op tot snelle opname van een nieuw curriculum met digitale geletterdheid. In dit nieuwe curriculum hebben digitale vaardigheden een plek als vakoverstijgende leerlijn, waarbij er niet alleen aandacht is voor programmeren, maar ook voor zaken als ethiek, mediawijsheid en virtuele eigen identiteit. In de loop van oktober wordt dit nieuwe curriculum besproken in de Tweede Kamer.

De ondertekenaars zijn van mening dat het probleem veel breder is dan de IT-sector, alle beroepen krijgen te maken met digitalisering, iedereen moet in zekere mate digitaal vaardig zijn om mee te kunnen komen.