fbpx

Product Excellence: de strategie voor een succesvolle productorganisatie

In 2011 kwam Marc Andreessen, mede-auteur van webbrowser Mosaic en oprichter van Netscape, met de quote: ‘Software is eating the world’ en hij had gelijk. Voor steeds meer bedrijven zijn producten en diensten digitaal geworden en dit neemt alleen maar toe. Deze ontwikkeling zorgt er niet alleen voor dat producten zich steeds sneller ontwikkelen, maar ook dat een concurrentievoordeel een kortere levensduur heeft.

Waarom kiezen klanten uiteindelijk voor jouw product? Is dat omdat je dezelfde features biedt als je concurrent? Omdat je goedkoper bent? Het wordt steeds meer duidelijk dat de doorslaggevende factor ligt in hoe goed jij in staat bent te voorzien in de behoefte van de klant en om dat te blijven doen.

Daar zijn 3 dingen voor nodig: een extreem goed begrip van je klant, een duidelijke strategie hoe je in die behoefte blijft voorzien en een inspirerende roadmap die je helpt om daadwerkelijk te blijven ontwikkelen en innoveren.

De afgelopen jaren heeft de focus vanuit digital productmanagement vooral gelegen op het optimaliseren van het ontwikkelproces. Dit gebeurde veelal door het adopteren van agile delivery-methodieken. Product Excellence gaat een stap verder. Het is erop gericht producten te ontwikkelen die direct impact maken op de behoeften van de eindgebruiker en uiteraard in zo min mogelijk tijd.

Hiermee is Product Excellence de logische vervolgstap op agile, lean product development, product discovery en human centered design. Hoewel ieder van deze methodieken belangrijke elementen bevatten, zijn ze veelal gefocust op een onderdeel van productmanagement en niet op de gehele discipline.

In een tijd van economische onzekerheid is het effectief inzetten van je budget belangrijker dan ooit. Dit is precies wat Product Excellence doet.

Wat is Product Excellence?

Product Excellence is een productmanagementaanpak die leidt tot producten die echt voorzien in de behoefte van de klant in zo min mogelijk tijd. Hierbij focussen we ons op 3 pijlers die ik hieronder verder zal beschrijven.

Customer Insights

Het hele productteam heeft een gedeelde opvatting over wat de daadwerkelijke behoefte van de eindgebruiker is. Dit begint met een kristalhelder beeld van het probleem van onze eindgebruiker dat we met elkaar willen oplossen en dit vullen we aan met feedback van onze eindgebruikers om potentiële oplossingsrichtingen te onderzoeken. Dit houdt in dat we binnen Product Excellence tools en methodieken omarmen die helpen bij het continu verzamelen van feedback uit alle bronnen die we tot onze beschikking hebben. Vervolgens brengen we die op een gestructureerde manier samen en maken we het voor iedereen toegankelijk.

Productmanagers, designers, researchers, engineers, marketing en alle andere betrokkenen verzamelen en analyseren feedback voor we beginnen met het bedenken van nieuwe features en oplossingen. Er is een gestructureerd discovery proces om onze aannames continu, snel/efficiënt en in een zo vroeg mogelijk stadium te valideren. Na oplevering monitoren we feedback en gebruiksstatistieken om er zeker van te zijn dat onze oplossing bijdraagt aan de strategische doelen.

Product Strategy

Die strategische doelen komen voort uit een heldere productstrategie. In een sterk concurrerende omgeving met veel stakeholders is het niet moeilijk om vast te lopen in een reactieve modus. Een feature race of een simpele u-vraagt-wij-draaien-houding zorgt uiteindelijk nooit voor een onderscheidend product.

Product Excellence-teams zijn gevormd rondom heldere doelstellingen en daaraan gekoppelde klantproblemen (outcome vs output). In plaats van zo snel mogelijk features te lanceren ligt de nadruk op het bereiken van meetbare doelen en het oplossen van een concreet (klant)probleem, voordat de feature aan bod komt. Deze doelstellingen kunnen gericht zijn op groei van het product, onderscheidend vermogen, compliance, security of andere doelen die uiteindelijk leiden tot een bijdrage aan het overall bedrijfsresultaat op de middellange tot lange termijn. Idealiter is het teamdoel te linken aan de overkoepelende doelstellingen van de organisatie als geheel. Iedereen binnen het productteam weet wat ze willen bereiken, hoe ze dat willen bereiken en wat hun bijdrage aan het grote geheel is.

Discovery en delivery

En die ‘hoe’ is niet direct in de vorm van features beschikbaar, maar door middel van een roadmap met klantproblemen. Deze klantproblemen worden in een continue Discovery-proces verder verdiept en uitgewerkt tot oplossingen van die klantproblemen en verbeteringen aan bestaande functionaliteit. Het Discovery-proces geeft antwoord op vragen als:

  • Is de klant bereid hiervoor te betalen/gaat de klant dit gebruiken?
  • Hoe kunnen we dit gebruiksvriendelijk en met de juist ervaring uitwerken?
  • Kunnen we het bouwen?
  • Is het in lijn met de kaders van onze stakeholders en draagt het bij aan onze overall doelstellingen?

Wanneer, middels klantonderzoek, usability testing, feasibility testing en overleg met de stakeholders we op deze vragen een positief antwoord hebben, gaan we pas door naar delivery. In dat proces leveren we (waarschijnlijk in korte sprints) de uitgewerkte functionaliteit op.

Waarom kiezen voor Product Excellence?

Omdat het werkt! Productteams van de meest succesvolle producten van vandaag zijn het bewijs. Product Excellence is gebaseerd op de best practices, kennis en ervaring van deze teams.

Meer weten?

Wil je weten hoe je Product Excellence kan toepassen binnen jouw organisatie of wil je meer informatie over Product Excellence? Het Digital Product Management Team van Ordina vertelt je hierover graag meer.