fbpx
Foto van Den Haag

Raad voor de Kinderbescherming kiest voor Ordina’s HPT

Nieuwegein, 22 september 2020 – De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, kiest voor Ordina’s High performance teams (HPT’s) voor het applicatiebeheer, onderhoud en de doorontwikkeling van het Kinderbescherming Bedrijfsprocessensysteem (KBPS).

Ordina mag als onafhankelijke IT-dienstverlener in de Benelux, de komende twee jaar invulling geven aan de overeenkomst die na een aanbestedingstraject gegund is binnen de Mantel voor uitbesteding ICT-opdrachten ten behoeve van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

“De vier HPT’s dragen verantwoordelijkheid voor het beheer en de (door-) ontwikkeling van het Kinderbescherming Bedrijfsprocessensysteem. Een cruciaal systeem voor de digitale ondersteuning van de uitvoering van de taken van de RvdK. Ordina gaat actief bijdragen aan zowel de continuïteit, als de optimalisatie van het systeem”, zegt Commercieel directeur Public Dennis Struyk van Ordina. Erwin Bremer, directeur bedrijfsvoering van de RvdK: “We zijn bij uitstek een organisatie waar informatie tijdig en betrouwbaar moet zijn. Met Ordina en partners gaat de RvdK een volgende stap zetten in de digitale ondersteuning van deze processen.“

Struyk vervolgt: “Wij zijn de RvdK dankbaar voor deze meerjarenovereenkomst en het daarmee gestelde vertrouwen. Vanuit Ordina helpen we onze klanten om Ahead of change te zijn, in dit geval door de digitale systemen zo in te richten dat ze primaire processen echt ondersteunen en taken efficiënter en met meer gebruiksgemak kunnen worden uitgevoerd. Dit sluit direct aan bij de uitdaging van de RvdK om optimaal aan te sluiten aan een veranderende omgeving.”
Ordina ondersteunt de komende twee jaar, samen met Accenture, B-Ware en Docspro, de RvdK met de inzet van vier HPT’s. In deze teams werken IT-professionals proactief en resultaatgericht aan versnelling van processen. Struyk: “De IT-professionaliteit die gevraagd wordt, sluit naadloos aan op de Ordina HPT-propositie, we kijken uit naar een mooie en intensieve samenwerking.”

Download persbericht