fbpx
foto van servers

Simplify & Surround: de nieuwe toekomst voor ERP

Twintig jaar geleden werd ERP nog gezien als dé toekomstbelofte voor iedere zichzelf respecterende organisatie. Een allesomvattend, geïntegreerd systeem, waarin bijna ieder bedrijfsproces te vangen zou zijn door de hoge mate van configureerbaarheid. Geen dubbele invoer meer, geen interfacing, één bron voor alles.

Anno 2018 valt de term ERP vaak tegelijkertijd met begrippen als legacy, monoliet of op zijn minst het deel van de informatievoorziening waaraan aanpassing onwenselijk is. Wat is hiervoor de oorzaak? De hoge mate van configureerbaarheid leidde tot een complexe gebruikersinterface en tot een zeer abstract datamodel. De one-size-fits-all gedachte bleek in de praktijk een utopie en leidde veelal tot complex maatwerk.

Ondertussen stond de technologische ontwikkeling niet stil. Service-georiënteerde architecturen staan verregaande integratie toe, waarbij het totaal aan benodigde functionaliteit niet leeft binnen één technologie of instantie. Ontologieën maken dat er eenduidigheid ontstaat tussen de begrippen over systemen heen. Webapplicatieplatformen zijn volwassen geworden en maken zware, op PC- draaiende, clients overbodig. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

De leveranciers van ERP-systemen hebben ook niet stil gezeten. De traditionele ERP-systemen groeiden uit tot ecosystemen met juist verregaande integratiemogelijkheden. Dit werd het fundament voor meer en meer producten die naadloos aansluiten op het vaak nog traditionele fundament: een evolutievorm van good old ERP.

Traditionele fundament

De volgende stap, die enkele jaren geleden is ingezet, is om ook dat traditionele fundament aan te pakken. Als gevolg van technische ontwikkelingen (bijvoorbeeld in-memory-computing, cloud en column based databases) en meer functionele concepten, bijvoorbeeld blockchain, gaan leveranciers ertoe over het fundament meer en meer aan te passen.

Het is niet vreemd dat veel organisaties zich dus aan het oriënteren zijn op de verdere evolutie van hun ERP-omgeving, al dan niet versterkt door aflopende support op oudere versies en de mogelijkheden van cloud. Waar moet een organisatie zich echter door laten leiden bij die oriëntatie? Is het een technisch vraagstuk? Een kwestie van smaak?

Enige tijd geleden zei een CIO van een grote Nederlandse verzekeraar: “Tijdens onze vakantie genieten we van middeleeuwse steden en waarderen we ze om hun huidige functie en wat ze ons gebracht hebben. Waarom halen we dan onze neus op voor de IT-systemen die we vijftien jaar geleden bouwden en waaraan zeer capabele mensen hebben gewerkt? Dat is toch vreemd?”

Food for thought! Welke keuzes maken stadsontwikkelaars als ze steden om een middeleeuwse kern heen ontwikkelen? Moet het oude geheel en al verdwijnen om plaats te maken voor het nieuwe? Moet het nieuwe volledig losstaan van het oude?

Integratie en ontwikkelsnelheid

Integratie en ontwikkelsnelheid zijn misschien wel de belangrijkste drivers. Zo moeten allerlei voorzieningen en diensten in oude en nieuwe stadsdelen werken: openbaar vervoer, reiniging, openbare orde. Integraal wordt er gezocht naar wat werkt in zowel de oude stadskern als in de nieuwbouwwijk. Maar als het gaat om snelle doorontwikkeling en nieuwe functies zal men die voornamelijk in het modernere deel van de stad willen positioneren. Een concert in het Colosseum is nog leuk, een voetbalwedstrijd zal niemand meer aandurven. Woninggroei in het middeleeuwse stadshart zal geen ontwikkelaar in zijn hoofd halen.

Is dit te vertalen naar ERP? Ja! Wat drijft de keuzes voor informatievoorzieningen? Vanuit het primaire bedrijfsbelang zaken als go-to-market of go-to-value. Een organisatie wil zich snel kunnen aanpassen aan het leveren van nieuwe of vernieuwde producten en diensten en kan het zich niet permitteren daarin geremd te worden door IT. Echter, vanuit security-, privacy- en kostenperspectief kunnen niet zomaar alle remmen los. De afgelopen jaren hebben dit soort ‘tegenstrijdige’ belangen geresulteerd in modellen als Pace Layered Architecture, Bi-Modal-IT en Two-Speed-IT.

Verschillende snelheden

Alhoewel voor- en tegenstanders lang kunnen discussiëren over de waarde en invulling van dat soort modellen, is bijna iedere IT-professional zich ervan bewust dat onderdelen van een informatievoorziening zich op verschillende snelheden moeten kunnen ontwikkelen. Dat traditionele ERP daarin het meer solide fundament is en veelal als het centrale component wordt gezien in de Systems of Records architectuurlaag is ook niet nieuw.

Maar hoe kan het deze plaats innemen als in die stabiele laag allerlei functionaliteit huist die er feitelijk niet in thuishoort? Functionaliteit die meer wendbaarheid vraagt dan wat de oude ERP-kern kan leveren? En wat zijn de keuzemogelijkheden voor de onderdelen van een informatievoorzieningen die zich sneller moet kunnen ontwikkelen? Zijn de tools die de leveranciers van het ERP-ecosysteem leveren de enige optie?

Simplify & Surround

Ordina levert onder de naam Simplify ERP-kennis, -methodieken en -diensten die erop gericht zijn het solide fundament van de ERP-omgeving meer toekomstvast te maken door overtollige complexiteit te reduceren en functionaliteit die wendbaarheid vraagt geleidelijk te verhuizen naar een omgeving die daarvoor meer geschikt is. Waarnaartoe verhuist het dan? Onder de naam Surround levert Ordina een spectrum aan diensten en platforms die organisaties helpen hierin keuzes te maken, zodat ze flexibeler zijn en sneller waarde kunnen leveren. Hierbij kan het gaan om kant-en-klare oplossingen, low-code platformen of een specifieke ontwikkeltaal. Ordina heeft de kennis en kunde in huis om het te laten werken als één systeem. Daarmee helpt Ordina graag mee om uw ERP-stadshart nu en in de toekomst optimaal te laten renderen.