Twee heren kijken samen op een tablet in de Antwerpse haven

Business platforms

Haal meer uit veilige en robuuste ICT. Creëer meer waarde met uw business platforms

Business platforms zijn cruciaal voor organisaties. Of het nu gaat over operations & planning, finance of sales; ze moeten altijd beschikbaar zijn en ruimte bieden voor waardegedreven innovaties die in dienst staan van gebruikerstevredenheid, prestaties en effectiviteit. Maar hoe realiseer je dat? Met Ordina als partner.

Business platforms

Ordina haalt alles uit uw business platforms. Eén: we garanderen de continuïteit van processen. We zorgen hierbij voor de technische continuïteit op het platform, waarborgen de beschikbaarheid van kennis en sturen op tevredenheid. Twee: de vraag naar nieuwe functionaliteit is altijd groter dan beschikbare budgetten, mankracht en kennis. Wij ondersteunen bij de prioritering van alle opties en brengen een balans aan tussen investeren in betrouwbaarheid en investeren in vernieuwing. Deze aanpak waarborgt dat de business platforms actueel blijven, terwijl gedane investeringen optimaal renderen. En drie: we zorgen dat uw business platforms wendbaar genoeg zijn om mee te bewegen met uw organisatie en de ecosystemen waarin u opereert. Dit doen we als volgt.

Illustratie kernpropositie Businessplatforms

 1. Simplify
  Ordina gelooft in een stabiele en eenvoudige basis. Daarom zetten wij in op robuustheid, flexibiliteit, rationalisatie en reductie van de complexiteit van business platforms. Zo zorgen we dat u de wirwar aan oude systemen en applicaties achter u kunt laten. Ook als er nog een kleine groep medewerkers van gebruikmaakt of als ze op meer plekken zijn geïnstalleerd.
 2. Surround
  Wij vergroten de productiviteit en wendbaarheid van uw business platforms door low code-platforms en andere business apps om de gestandaardiseerde kern heen te bouwen. Zo borgen we de betrouwbaarheid van de business platforms, zorgen dat u flexibel nieuwe oplossingen kunt omarmen en dat u deze slim en snel kunt ontsluiten naar gebruikers.
 3. Innovate
  We kunnen meerwaarde creëren door nieuwe technologieën en werkwijzen te koppelen aan uw business platforms. Of dit nu gaat over een Internet-of-things-toepassingen in combinatie met SAP-systemen, assetmanagement en earth observation of totaal andere werkwijzen en technologieën; wij zorgen dat u met uw business platforms maximaal kunt profiteren van technologische innovaties.
 4. Partners
  We geven u het advies mee om strategisch naar uw partnerlandschap te kijken en partners te selecteren op basis van specifieke behoeften binnen uw business platforms. Van experts voor het beheren van uw legacy-systemen tot specialisten voor het beheer en de ontwikkeling van (multi)cloudoplossingen. Als Ordina stellen we ons op als partner richting alle betrokken stakeholders van uw organisatie en sturen we op resultaat. Zo optimaliseren we samen de waarde van uw business platforms.

Ordina medewerker drink koffie en lacht.

Ook meer uit veilig en robuuste ICT halen?

Wilt u ook competitief voordeel behalen met business platforms, maar weet u niet precies wat de juiste keuzes zijn om daartoe te komen? Ga de uitdaging aan met de beproefde aanpak van Ordina.