Security & Privacy

Security & privacy

Elke dag veiliger en weerbaarder. Digitaliseren zonder zorgen over Security & privacy

Iedereen is met alles en iedereen verbonden via smart devices en online kanalen. Dit schept kansen om uw klanten en medewerkers beter van dienst te zijn, maar het heeft ook een keerzijde. Toenemende veiligheidsrisico’s én strenge wet- en regelgeving vragen om actie. Specifieker: om een proactieve én continue aanpak op Security & privacy.

Veiligheid en privacy integraal gewaarborgd

Veiligheid en privacy integraal gewaarborgd

Ordina onderzoekt op basis van de businesspropositie Security & privacy hoe zorgverzekeraar VGZ het waarborgen van informatiebeveiliging en privacy kan integreren in zijn software-ontwikkelingsprocessen. Doel is om al in de ontwikkelingsfase meer grip te krijgen op het niveau van informatiebeveiliging. Wanneer security-risico’s pas achteraf worden geconstateerd kost het herstel daarvan veel tijd en geld. Dat is onnodig en te voorkomen met integrale toepassingen van Secure by design-principes.

Lees hier verder

Onze aanpak

In de alsmaar groeiende samenleving is informatiebeveiliging een onmisbare schakel in de continuïteit van het bedrijfsproces van iedere organisatie. De uitdaging is om met beperkte capaciteit en budget voortdurend de juiste maatregelen te kiezen, te implementeren en te borgen. Ordina is hierin uw partner.

Wij verhogen uw veiligheid en weerbaarheid doorlopend met een integrale aanpak, waarin techniek, organisatorische vraagstukken en personele aspecten zijn meegenomen. Met flexibele teams en gespecialiseerde expertises, waarbij we op een agile wijze werken, waardoor onze expertise toegevoegde waarde krijgt. Gericht op uw specifieke bedrijfsprioriteiten.

Techniek: infrastructuur, applicaties & devices

De robuustheid van uw ICT-landschap en netwerken is fundamenteel om klanten optimaal van dienst te zijn en medewerkers in staat te stellen om altijd en overal te werken. Daarom maken wij de dreigingen en kwetsbaarheden inzichtelijk. En implementeren we op basis hiervan de juiste preventieve, detectieve en correctieve maatregelen.

Organisatie

Organisatie: governance, risk & compliance

De werkwijze van uw organisatie moet controleerbaar zijn voor toezichthouders. Daarom zorgen we met onze maatregelen dat u aantoonbaar in control bent en voldoet aan geldende wet- en regelgeving. Welke eisen precies gelden, verschilt per sector én of u nationaal of internationaal opereert. Maar voor elke organisatie geldt dat het niet nakomen van normen steeds harder wordt afgerekend.

Persoon: belangrijke schakel in de veiligheidsketen

Bijna dagelijks melden media over datalekken, privacyschending of identiteitsfraude. Soms is dit te wijten aan falende techniek of achterhaald beleid. In het merendeel van de gevallen is het echter het gevolg van onveilig handelen door medewerkers. Daarom creëren we duidelijke security-kaders en stimuleren we uw medewerkers op positieve wijze om veilig en geoorloofd te handelen.

Ook uw veiligheid en weerbaarheid verhogen?

Ordina’s Security & privacy maturity services zijn erop gericht het volwassenheidsniveau van informatiebeveiliging van organisaties te borgen als een hygiënefactor. Met als doel de weerbaarheid tegen technische en bedrijfsrisico’s te vergroten.

Wilt u ook competitief voordeel behalen met een proactieve aanpak op het gebied van privacy & security, maar weet u niet precies wat de juiste IT-keuzes zijn om daartoe te komen? Ga de uitdaging aan met de bewezen aanpak van Ordina.

Solutions