fbpx
Toby Tan over werken bij Ordina

Toby Tan, Data scientist, over werken bij Ordina

Toby Tan is Data Scientist en werkt sinds februari 2016 bij Ordina. Momenteel is hij ingezet bij het Havenbedrijf Rotterdam.

Waarom heb je voor Ordina gekozen?

Na mijn studie zocht ik vooral een plek waar veel ruimte was voor zelfontwikkeling. Het opleidingsprogramma op gebied van Business Intelligence en Data Science en het feit dat je als consultant een kijkje in meerdere keukens neemt, hebben voor mij de doorslag gegeven.

Hoe ben je Data Scientist geworden?

Ik heb op de Erasmus Universiteit Rotterdam de studie Behavorial Economics afgerond. Deze kwantitatieve studie focust zich op het modelleren, analyseren en beïnvloeden van individueel gedrag. Deze studie sloot goed aan op het opleidingsprogramma Business Intelligence en Data Science bij Ordina waarin ik in korte tijd de benodigde bagage kreeg om gave projecten te doen voor onze klanten. Door de ervaring op deze projecten en de ruimte die ik kreeg van Ordina voor zelfontplooiing heb ik me ontwikkeld tot een ervaren Data Scientist.

Op onze Tech Fridays werken we in hackathon-achtige sfeer aan nieuwe ideeën voor de klant

Kun je iets vertellen over je opdracht bij het Havenbedrijf Rotterdam?

Ik werk daar bij de afdeling Digital Business Solutions (DBS). Binnen DBS bedenken, testen, ontwikkelen en vermarkten we digitale producten voor havens, maar ook voor partijen die zakendoen in of via havens. Denk hierbij vooral aan applicaties die de procesketen efficiënter proberen te maken. In deze productfunnel van idee tot volwassen product, ben ik werkzaam binnen het Lab. Dit is een team van Product Leads en Data Scientists die nieuwe ideeën verzamelen en bedenken om vervolgens te valideren door “proof of concepts” en pilots.  

Wat is jouw rol in het team?

Ik ben verantwoordelijk voor de technische validatie van nieuwe ideeën in onze productfunnel. Dit betekent dat ik vaak bezig ben met het creëren van algoritmes om een idee te testen. In deze experimentele fase beslissen we of er toekomstmuziek in het idee zit of dat we het nog even in de koelkast moeten zetten.

Hoe pak je de technische validatie aan?

We werken met een backlog die bestaat uit vier verschillende fases. Via deze fases wordt een idee vanuit de eerste fase naar de afsluitende pilotfase geloodst waarna de beslissing valt of we het prototype doorontwikkelen tot een volwassen product. In elke fase kunnen we ook besluiten om een initiatief stop te zetten. Dat is afhankelijk van het feit of we de hypotheses hebben kunnen bewijzen.

Is het moeilijk om die hypotheses te bewijzen?

Soms wel, de grootste uitdaging is vaak om de juiste sample data te vergaren. Vaak zit hier een externe afhankelijkheid in waardoor we een topidee voor een product soms toch moeten stopzetten, omdat de technische validatie onuitvoerbaar is.

Welke ideeën hebben de eindfase wel gehaald?

Gelukkig zijn dat er een heleboel! Vanuit het Lab hebben we bijvoorbeeld een vaartijdvoorspeller gemaakt voor de lange termijn. Daardoor kunnen partijen binnen een haven, zoals terminals en vervoerders, efficiënter plannen. Een ander voorbeeld is het vaarwegennetwerk, dat wordt gebruikt door andere applicaties binnen het Havenbedrijf voor routeplanning. Bovendien hebben we een algoritme ontwikkeld dat de overslag van ruwe olie op open zee identificeert en kwantificeert naar kosten. Het is echt mooi om na het doorlopen van de vier fases ook het eindresultaat in de praktijk te zien. Daar ben ik trots op.

Het is echt mooi om na het doorlopen van de vier fases ook het eindresultaat in de praktijk te zien. Daar ben ik trots op.

Hoe blijf je nieuwe ideeën opdoen?

Met de Data Science Unit van Ordina organiseren we elke maand een Tech Friday en een Expertmeeting. Tijdens de Tech Friday werken we in groepen in hackathon-achtige sfeer aan nieuwe relevante vraagstukken op Data Science gebied. De Expertmeeting is een meetup avond waar verschillende sprekers vertellen over recente projecten of nieuwe technieken die ze gebruikt hebben. Deze twee events staan volledig in het kader van zelfontwikkeling, kennisdeling en plezier maken met je collega’s.

Tot slot, waarom ben jij op je plek bij Ordina?

De ruimte die ik bij Ordina krijg om mezelf te ontwikkelen vind ik top. In relatief korte tijd heb ik door uitdagende projecten en nevenactiviteiten grote stappen gemaakt en daar ben ik Ordina dankbaar voor. Daarnaast hangt er bij Ordina een gepaste informele sfeer met slimme en enthousiaste collega’s. Dat past wel bij me!