fbpx

AMBTELIJK SECRETARIS

M / V / X

Wat wij bieden

Sparringpartner voor de OR gezocht!
Wij zoeken een ambtelijk secretaris voor de OR van Ordina voor min. 24 uur per week

 • Een mooie afwisseling van je werkzaamheden;
 • De mogelijkheid actief bij te dragen aan Ordina als verantwoordelijke werkgever;
 • De mogelijkheid om je kennis en kunde over de werking van de medezeggenschap binnen een onderneming te vergroten;
 • Een unieke kans om jezelf in de breedte te ontwikkelen;
 • Start per januari 2023 voor de duur van 1 jaar (daarna te continueren).

Wat jij meeneemt

 • Je bent geïnteresseerd in het reilen & zeilen van Ordina, de beleidsontwikkeling en de rol van de ondernemingsraad hierin;
 • Bereidheid om je te verdiepen in of kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de WOR (Wet op Ondernemingsraden);
 • Persoonlijke interesse in collega’s en bereidheid om hen te helpen in hun rol als ondernemingsraad lid;
 • Stevigheid in discussies om een gedegen advies te geven over de toepassing van de WOR;
 • Integriteit heb jij hoog in het vaandel staan.

De uitdaging

De taak van de ambtelijk secretaris is zorgen dat de Ondernemingsraad goed kan functioneren binnen Ordina. Hoe je dat doet? Dat is aan jou! Je overlegt natuurlijk wel met de voorzitter van de Ondernemingsraad, die voor deze taken ook je functioneel leidinggevende is.

De ambtelijk secretaris rol vervult onderstaande activiteiten:
 
Beleidsmatig

 • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap;
 • Het voorbereiden en concipiëren van door de OR uit te brengen reacties op advies-, instemmingsaanvragen en initiatiefvoorstellen;
 • Het informeren en van advies voorzien aan OR-leden.

Organisatie

 • Organiseren van OR-vergaderingen en overlegvergaderingen;
 • Voorbereiden van training van de OR leden, zowel logistiek als inhoudelijk;
 • Ondersteunen van het medezeggenschapsorgaan bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen, optreden als secretaris van de verkiezingscommissie;
 • Zorgen van de introductie van nieuwe leden (inwerken, informatieoverdracht betreffende lopende zaken).

Support

 • (Mede)zorgen voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van ondernemingsraadsvergaderingen en overlegvergaderingen;
 • Opstellen van de conceptagenda, waar nodig geven van toelichting op de te behandelen onderwerpen;
 • Notuleren van de vergaderingen en verzorgen van de verslaglegging;
 • Het bewaken van gemaakte afspraken en besluitenlijsten;
 • Beheren/toegankelijk houden van het archief van de ondernemingsraad en verzamelen en verstrekken van documentatie en informatie;
 • Optreden als contactpersoon voor de werkgroepen.

Dit is jouw topbaan

Je bent betrokken met de medezeggenschap als orgaan en kan dit nu gaan combineren met je werk. Samen met het dagelijks bestuur zet je de Ondernemingsraad en hiermee de medezeggenschap op de kaart binnen Ordina. Je leert meer over de strategie en organisatieontwikkeling van Ordina. Samen met de OR maak je impact op de organisatie en het welzijn van onze medewerkers.

Dit ben jij

Het is aan jou om ervoor te zorgen, samen met het dagelijks bestuur van de OR, dat de ondernemingsraad alle documenten tijdig ontvangt, dat vergaderingen procesmatig goed zijn voorbereid en dat de OR binnen de kaders van de wet handelt. Je verstrekt hiervoor proactief informatie aan alle leden en het bestuur van Ordina, je schrijft de notulen van de overlegvergaderingen en zorgt dat ieder lid de benodigde trainingen kan volgen om de rol goed uit te voeren.
 
Verder ben je:

 • Zelfstandig opererend;
 • Geïnteresseerd in de medezeggenschap;
 • Integer;
 • Accuraat;
 • Een regelaar en verbinder;
 • Iemand met oog voor detail;
 • En vooral enthousiast.

Waar ga je aan de slag

Ordina is de digitale businesspartner die voorsprong realiseert vanuit technologie en marktkennis. We helpen om duurzaam veranderingen voor te blijven. Met digitale end-to-end oplossingen. Door onderscheidend te zijn en toegevoegde waarde te bieden in de (waarde)keten. Door in te spelen op nieuwe digitale ecosystemen. En vooral door co-creatie en samenwerking met onze klanten in high performance teams. We noemen dat Ahead of change. Samen met 2800 collega’s in Nederland, België en Luxemburg maken wij het verschil bij onze klanten.

Iedereen is welkom om te solliciteren. Want we geloven in de kracht van diversiteit en hechten veel waarde aan inclusie. De beste ideeën en slimste oplossingen ontstaan immers in diverse teams. We vinden het belangrijk dat jij je op je gemak voelt en het beste uit jezelf kan halen.