fbpx
foto spoorrails

Wat staat er op de Botlek?

Resultaten pilotfase veelbelovend

Resultaten pilotfase veelbelovend

Ordina heeft samen met ProRail Innovatie een applicatie getest, waarmee de spoorbeheerder geautomatiseerd kan zien welke wagons waar staan opgesteld in de Botlek. Aangezien er op dit spooremplacement in het Rotterdamse Botlekgebied nogal wat goederentreinen met gevaarlijke stoffen staan, is dit geautomatiseerde inzicht waardevol. Het project is een voortvloeisel van Ordina’s businesspropositie Digitale acceleratie.

Dit geavanceerde systeem, dat vol zit met smart sensoren en camera’s, het uitstekend heeft gedaan.

Handmatig bijgehouden

Momenteel worden de posities van de goederenwagens nog handmatig bijgehouden, wat leidt tot extra kosten en kans op foute registraties. De aanpak die voor de Botlek is gehanteerd, biedt zicht op een oplossing voor alle emplacementen in Nederland.

We weten waar elke wagon staat

“De ontwikkeling bevindt zich nog in de pilotfase, maar de resultaten zijn veelbelovend”, vertelt Ordina’s innovatiespecialist Gerard Boersema. Volgens hem is hier een complexe klus geklaard: “De wagons komen uit alle windstreken en hebben allemaal een andere lading en bestemming. De truc is om bij de in- en uitgang van een emplacement een smart camera neer te zetten die wagonnummers en gevaarcodes scant vanaf de zijkant. We vergelijken die scans met de gegevens die ProRail over het goederenvervoer op het hoofdspoor bijhoudt op basis van de vertreksamenstellingen die goederenvervoerders aanleveren. Eenmaal op het emplacement worden tijdens het rangeerproces met behulp van kleine draadloze sensoren – zoals assentellers en wisselstandmeters – de posities van de wagons bijgehouden. Alles bij elkaar geeft dat een precies beeld van waar welke wagon met welke inhoud staat opgesteld.”

Systeem doorontwikkelen

Marcel van Brussel is als manager Brandweerzorg en Crisisbeheersing verantwoordelijk voor de ProRailregistratiesystemen rond treinen en wagons met gevaarlijke stoffen. Hij is in elk geval zeer tevreden over het resultaat. Van Brussel: “Wij gaan dit alles nog verder beproeven op de Moerdijk. Maar uit de data die we nu via de viewer in beeld hebben gekregen, blijkt dat dit geavanceerde systeem, dat vol zit met smart sensoren en camera’s, het uitstekend heeft gedaan.”