Illustratie van High Performance Teams

Werken met Agile/Business DevOps-teams. Hoe doe je dat?

Onlangs organiseerde Ordina, in samenwerking met Politie en ING een bijeenkomst over werken met Agile/Business DevOps-teams. De belangstelling voor dit thema is groot, getuige de aanwezigheid van deelnemers met verschillende rollen vanuit zoals RVO, DICTU, Belastingdienst, Logius, gemeente Amsterdam en verschillende ministeries.

IT-voortbrengingsproces

Veel organisaties willen hun IT-voortbrengingsproces professionaliseren. IT is ‘core business’ geworden, een drijvende kracht achter innovatie en onderscheidend vermogen. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit en ‘time-to-market’ van IT. Organisaties maken daarom een transformatie naar agile werken, waarbij alle silo’s tussen business en IT, en binnen IT tussen ontwikkeling en operatie, worden afgebroken.

Teamsourcing

Projectgericht werken wordt productgericht werken, waarbij stabiele Agile/Business DevOps-teams een continue factor zijn. Met deze transformatie ontstaat tevens een alternatieve vorm van samenwerking met de markt. Naast inhuur van individuele expertise en uitbesteding van complete projecten ontstaat teamsourcing, een vorm van co-sourcing, waarbij klant en leverancier nauw samenwerken in bovengenoemde Agile/Business DevOps-teams.

High performance teams

In zijn introductie ging Edwin Burgers, Delivery Lead High Performance Teams bij Ordina, in op IT-voortbrenging en het concept van High performance teams, waarmee Ordina klanten helpt hun IT-voortbrenging te professionaliseren en waarin Agile en Business DevOps een belangrijke rol spelen.

Praktijkervaringen

Vervolgens vertelden Pieter Buiten, Sectorhoofd Dienst ICT bij Politie, en Harry Oosterhuis, Chapter Lead Core Bank bij ING Nederland, over hun ervaringen met Agile/Busienss DevOps-teams en de manier waarop deze werkwijze in hun organisaties succesvol is geïntroduceerd. Experimenteren, laten zien dat het werkt, een andere samenwerking tussen business en IT, en zelfs een ‘verdwijnend’ onderscheid tussen beide zijn daarbij cruciaal geweest. De bijeenkomst werd afgesloten met een dialoog in kleinere groepen, waarin de deelnemers hun specifieke vragen en dilemma’s konden agenderen en bespreken met de ervaringsdeskundigen.

Wil je meer lezen over onze High performance teams, kijk dan op deze pagina.

Om te lezen wat onze klanten van ons vinden, kun je het Sprint magazine downloaden.