fbpx

Wijziging samenstelling Raad van Commissarissen

Ordina kondigt vandaag aan dat Caroline Princen per 1 januari 2019 haar functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ordina zal neerleggen. Dit in verband met haar benoeming tot CEO van de Nuts Groep per dezelfde datum. Zij blijft lid van de Raad van Commissarissen van Ordina.

De Raad van Commissarissen heeft een opvolgingsproces geïnitieerd en is voornemens om, op voordracht van de Stichting Prioriteit Ordina Groep, de benoeming van Johan van Hall tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. voor te stellen aan de Algemene Vergadering. Hiertoe zal op 30 oktober 2018 een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden. De Raad van Commissarissen heeft tevens het voornemen om hem, eveneens per 1 januari 2019, te benoemen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Johan van Hall (Nederlandse nationaliteit, 1960) was tot 1 maart 2018 vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, tevens Chief Innovation & Technology Officer, van ABN Amro en lid van de Raad van Bestuur van 2009 tot 1 maart 2018. Verder is hij lid van de Raad van Advies van het CBS.

Pamela Boumeester, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de remuneratie, nominatie en HR commissie: “De Raad van Commissarissen is verheugd dat Caroline Princen onderdeel blijft uitmaken van de Raad en is van mening in Johan van Hall een goede opvolger als voorzitter gevonden te hebben. Hij is een ervaren bestuurder en toezichthouder en heeft ervaring en kennis op het gebied van innovatie, operations en IT. De Raad van Commissarissen zal hem dan ook met genoegen aan de Algemene Vergadering voorstellen.”

Meer informatie over de voorgestelde benoeming zal worden opgenomen in de agenda en oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 oktober 2018, beschikbaar op www.ordina.nl vanaf 6 september 2018.