fbpx
Vlaggen van Ordina

Wijzigingen samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Ordina N.V. 

Nieuwegein, 22 september 2020  Annemieke den Otter treedt per 1 januari 2021 terug als lid van de Raad van Bestuur/Chief Financial Officer (CFO) van Ordina N.V. 

Zij is sinds 2016 lid van de Raad van Bestuur van Ordina. Annemieke den Otter zal haar carrière als CFO en lid van de Raad van Bestuur buiten de IT-sector vervolgen bij een internationaal opererend bedrijf.  

Annemieke den Otter over haar vertrek: “Ik heb met veel plezier deel uitgemaakt van het transformatieproces dat een aantal jaren geleden bij Ordina in gang is gezet. Dat heeft geresulteerd in een sterk bedrijf met goede professionals die in teams onze klanten helpen de uitdagingen in hun sector voor te zijn. Het resultaat hiervan zijn tevreden medewerkers, loyale klanten en bovenal een sterke uitgangspositie naar de toekomst. Dit creëert een natuurlijk moment voor mij om terug te treden als lid van de Raad van Bestuur/CFO van Ordina en een nieuwe uitdaging elders aan te gaan.” 

Johan van Hall, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij zijn Annemieke zeer erkentelijk voor alles wat zij gedurende de afgelopen jaren voor Ordina heeft betekend en haar waardevolle bijdrage aan de strategische heroriëntatie. Mede door haar inspanningen is Ordina nu een financieel robuust bedrijf. We vinden het jammer dat ze vertrekt en wensen haar veel succes in het verdere verloop van haar carrière.” 

De Raad van Commissarissen van Ordina N.V. deelt tevens mee dat Jan Niessen vanwege persoonlijke omstandigheden per direct terugtreedt als commissaris van de vennootschap. Jan Niessen maakte sinds 16 november 2015 deel uit van de raad. De Raad van Commissarissen betreurt het dat Jan Niessen terugtreedt. 

Jan Niessen: “Ordina heeft een aantal jaren geleden een groot veranderingsproces in gang gezet. Dit heeft geleid tot een stabiel en winstgevend bedrijf dat goed gepositioneerd is voor de toekomst. Als lid van de Raad van Commissarissen heb ik hier met veel genoegen onderdeel van uitgemaakt.” 

Johan van Hall, voorzitter van de Raad van Commissarissen over het aftreden van Jan Niessen: “Jan heeft vijf jaren onderdeel uitgemaakt van onze raad en hieraan waardevolle bijdragen geleverd. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor hetgeen hij voor Ordina heeft betekend en bedanken hem zeer voor zijn inzet en grote betrokkenheid.”

Download persbericht