foto van een bloemenveld

Ordina realiseert Nationale Databank Vegetatie en Habitats

In welke natuurgebieden hebben we blauwgrasland? Hoe ontwikkelt een natuurgebied zich? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, heeft Ordina, in samenwerking met BIJ12, provincies, natuurorganisaties en terreinbeheerders een nationale databank gerealiseerd voor vegetatie- en habitattypenkaarten: de Nationale Databank Vegetatie en Habitats (NDVH).

Lees meer

Onze vijf business proposities

We hebben onze mensen, expertise en oplossingen gericht op vijf business proposities.