fbpx
Vlaggen van Ordina

Aankondiging aandeelhoudersvergadering Ordina 2022

Nieuwegein, 24 februari 2022 – Ordina publiceert vandaag de oproeping en de agenda voor de Algemene Vergadering, die op 7 april a.s. zal plaatsvinden.

Op de agenda staat onder andere de herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor de boekjaren 2023 en 2024. Daarnaast staan de herbenoemingen van de heer J. van Hall en mevrouw C. Princen als lid van de Raad van Commissarissen op de agenda. In het kader van de samenstelling van de Raad van Commissarissen is de vennootschap voornemens in 2022 een zesde commissaris voor te dragen voor benoeming door de Algemene Vergadering. Dit voornemen zal bij de aandeelhoudersvergadering toegelicht worden.

Ten slotte zal onder meer worden voorgesteld om een dividend in contanten uit te keren van 15,8 eurocent per aandeel. Indien het dividendvoorstel door de Algemene Vergadering wordt aangenomen, dan zal het aandeel Ordina N.V. op 11 april 2022 ex-dividend noteren. De registratiedatum (record date) is 12 april 2022 en het dividend wordt betaalbaar gesteld op 19 april 2022.

Download persbericht

Meer informatie?

Stel uw vraag via onderstaand formulier of bel +31 (0)30 663 7000.