Augmented reality voor de Alliander-monteurs

Leren en presteren met virtual reality en augmented reality

Netbeheerder Alliander kampt met een tekort aan monteurs met voldoende specialistische kennis en ervaring. Een oplossing is om meer algemeen opgeleide monteurs op pad te sturen die terug kunnen vallen op een specialist in het regiokantoor en real time documentatie kunnen inzien terwijl ze bezig zijn. Het energiebedrijf heeft daarvoor onlangs met succes een proef afgerond met de inzet van een Hololens.

De expert op afstand kan met pijltjes, die worden geprojecteerd op de onderdelen van de schakelkast, aangeven waar op gelet moet worden en een controle van de eindsituatie doen. De monteurs kan via de slimme bril het schakelschema en de handleiding van het apparaat projecteren op de werkelijkheid, zodat hij precies weet hoe te handelen.

Het experiment van Liander is een van de toepassingen van augmented reality en virtual reality in het bedrijfsleven waarmee Ordina bedrijven helpt. Volgens Jasper Jochem, innovatieconsultant bij SMART Technologies van Ordina, krijgen augmented reality (AR) en virtual reality (VR), in combinatie met kunstmatige intelligentie (AI), een belangrijke rol in het bedrijfsleven.

Forrester voorspelde onlangs dat tegen 2025 zo’n 9 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking op een of andere manier gebruik gaat maken van smart glasses, zoals de Hololens, Google Glass of de Occulus Rift.