fbpx
Vlaggen van Ordina

AVA Ordina stelt jaarrekening 2020 vast

De Algemene Vergadering (AVA) van Ordina N.V. heeft vandaag de jaarrekening over het boekjaar 2020 vastgesteld. Ook heeft de AVA ingestemd met het dividendvoorstel van 23,9 eurocent per aandeel in contanten.

Vaststelling jaarrekening en vaststelling dividend over boekjaar 2020

De AVA van Ordina N.V. heeft vandaag de jaarrekening over het boekjaar 2020 vastgesteld. Ook werd over 2020 een dividend vastgesteld van 23,9 eurocent per gewoon aandeel Ordina N.V. in contanten, uit te keren ten laste van de nettowinst over 2020. Op 12 april 2021 noteert het aandeel Ordina N.V. ex-dividend. De registratiedatum (record date) is 13 april 2021 en het dividend wordt onder inhouding van dividendbelasting betaalbaar gesteld op 20 april 2021.

Raad van Bestuur

De AVA is in kennis gesteld van de benoeming van mevrouw J.F. van Donk-van Wijnen tot CFO per 1 januari 2021 en van de voorgenomen benoeming tot statutair bestuurder per het einde van de aandeelhoudersvergadering op 8 april 2021.

Raad van Commissarissen

De AVA heeft de heer D. (Dennis) de Breij en de heer B. (Bjorn) van Reet benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk is door de AVA een aantal machtigingen verleend: ten eerste aan de Raad van Bestuur van Ordina N.V. voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal; ten tweede aan de Raad van Bestuur tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. met een maximum van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal en het in voorkomend geval beperken of uitsluiten van voorkeursrechten daarbij.

Download persbericht

Meer informatie of vragen?

Stel uw vraag via onderstaand formulier of bel +31 (0)30 663 7000.