fbpx
Vlaggen van Ordina

AVA Ordina stelt jaarrekening 2021 vast

De Algemene Vergadering (AVA) van Ordina N.V. heeft vandaag de jaarrekening over het boekjaar 2021 vastgesteld. Ook heeft de AVA ingestemd met het dividendvoorstel van 15,8 eurocent per aandeel in contanten.

Vaststelling jaarrekening en vaststelling dividend over boekjaar 2021

De AVA van Ordina N.V. heeft vanmiddag de jaarrekening over het boekjaar 2021 vastgesteld. Ook werd over 2021 een dividend vastgesteld van 15,8 eurocent per gewoon aandeel Ordina N.V. in contanten, uit te keren ten laste van de nettowinst over 2021. Op 11 april 2022 noteert het aandeel Ordina N.V. ex-dividend. De registratiedatum (record date) is 12 april 2022 en het dividend wordt onder inhouding van dividendbelasting betaalbaar gesteld op 19 april 2022.

Raad van Commissarissen

De AVA heeft de heer J. (Johan) van Hall en mevrouw C.E. (Caroline) Princen herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee, respectievelijk vier jaar.

Herbenoeming Ernst & Young Accountants

De AVA heeft Ernst & Young Accountants herbenoemd tot externe accountant van Ordina N.V. voor de boekjaren 2023 en 2024.

Voorstel tot intrekking van door Ordina gehouden gewone aandelen

De AVA heeft besloten tot intrekking van gewone aandelen die door Ordina op basis van de gegeven inkoopmachtiging zijn ingekocht ter uitvoering van inkoopprogramma’s die door Ordina worden geïnitieerd met het oog op kapitaalvermindering, waarbij het aantal aandelen dat zal worden ingetrokken wordt bepaald door de Raad van Bestuur en de intrekking in tranches kan plaatsvinden.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk is door de AVA een aantal machtigingen verleend: ten eerste aan de Raad van Bestuur van Ordina N.V. voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal; ten tweede aan de Raad van Bestuur tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. met een maximum van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal en het in voorkomend geval beperken of uitsluiten van voorkeursrechten daarbij.

Download persbericht

Meer informatie of vragen?

Stel uw vraag via onderstaand formulier of bel +31 (0)30 663 7000.